Henter kommentarer

| Opdateret

Lau Svenssen: Fundamental analyse af danske aktiers kursudvikling i år


 

Ideen i teknisk kursanalyse er at afdække/forstå børsaktørernes adfærd ud fra den prisdannelse, som finder sted. I den hårde udgave bruges forskellige kurstekniske værktøjer (model-tankegange) til at fastlægge en diagnose af det hidtidige forløb. Her ud fra kan man så komme med et skøn for kursudviklingen videre fremover.

Det er jo udviklingen fremover, som er interessant, mens de allerede indtrådte kursforløb ikke i sig selv kan bruges til ret meget operationelt. Det er bare et gyldent bagspejl uden værdi, hvor alle og enhver bagklogt kan forklare alt. Det skal tilføjes, at der ikke kun findes en enkelt model for brug af kursteknik, men der er en stribe indikatorer og mange fortolkningsmuligheder. Man må prøve sig frem ved selv at foretage tekniske analyser.

Jeg vil i denne artikel prøve at se på de danske C25-aktiers kursudvikling og afkast i indeværende år med henblik på at kunne udgrunde et muligt perspektiv fremadrettet. Det er min egen opfattelse og tankegang, som udtrykkes heri, og hver enkelt investor må så prøve at se på tingene ud fra vedkommendes muligvis afvigende syn på tingene.

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: 3 regnskabsaktuelle aktier

Pointen i det hele er, at man bør ”screene” hele børslisten, og så opdele papirerne ud fra vurdering af upside/downside. Så kan der handles, hvis man mener at der er grund til det, eller man må acceptere at tage de kursudsving, som vil komme.

Samlet har det danske C25 indeks i år præsteret et afkast på 18 pct., og der er jo næsten to måneder tilbage. Indekset befinder sig tæt på All Time High. De danske aktier har klaret sig imponerende igennem 1½ år med Corona-nedlukning og en stribe overraskende følgevirkninger.

Strukturen angående selskabernes størrelse og vægt i indekset spiller også ind, idet tungvægterne trækker afkastet op. Novo Nordisk er maskinkraften. Det simple gennemsnit er på +15,5 pct.

Få aktier følger gennemsnittet

Børsudviklingen er bemærkelsesværdig ved et forløb, hvor få selskaber ligger tæt på gennemsnittet. Det er jo ellers tankegangen og argumentet i teorien, om at det er umuligt at slå markedet og derfor skal man bare bruge indekset som facitliste.

Læs også: Simon Richard Nielsen: Pas altid på de finansielle købmænds salgssnak - det er de grønne aktier et godt bevis på

Sagen er kort fortalt, at der i år ikke er tale om konvojsejlads men om gevaldige udsving til begge sider. Novo Nordisk er trods sin rekordstore vægt højdespringer med +70 pct. i kursstigning. Omvendt er de to store grønne aktier, Ørsted og Vestas, i år havnet i den anden grøft med kursfald på hhv. 30 og 27 pct. A.P. Møller – Mærsk og DSV, der begge har stor vægt, ligger omvendt i top med afkast.

Gruppen af selskaber med et afkast i omegnen af gennemsnittet består af: Carlsberg, Coloplast, Genmab, Netcompany, Royal Unibrew. Et par halter lidt bagefter uden at falde igennem: FLSmidth og Danske Bank.

Selskaber der er løbet tør for benzin

Aktiernes langstrakte og imponerende optur indebærer, at nogle selskaber er kørt træt og ser ud til at være løbet tør for benzin. Investorerne tager stikket hjem og holder pause.

Jeg mener, at Chr. Hansen og SimCorp klart kan placeres i denne kategori. Selskaberne fejler ikke noget, men de var ”bare” blevet alt, alt for højt prissat, og vupti røg de sydover – og så kommer der en strøm af ”sure opstød” omkring deres manglende evne til at performe godt. Investorener er nemlig skuffede over at blive svigtet af deres kursraketter, men balladepunktet er dybest set, at selskaberne ikke er ramt af noget ondt, men det var investorerne selv som fik sendt børskursen voldsomt højt op og dermed frembragte en situation som til sidst endte med et dyk.

Læs også: Lau Svenssen tordner mod klynkekulturen: Folk må vågne

En lidt mere tricky aktie med dette præg er Ambu. Her er der tale om overdreven optimisme, som ikke er blevet imødekommet af faktiske resultater i et så hurtigt tempo som investorerne satsede på. Desuden er der tale om store tekniske og salgsmæssige udfordringer for Ambu omkring det ”catch up” forløb man er i gang med at gennemføre inden for avancerede endoskopudstyr.

Her søger man at presse sig ind i et eksisterende marked med sit engangsudstyr, som i sagens natur har fordel af minimal risiko for skadevirkning ved infektion. Der er således tale om en kamp om markedsandel, og tilsvarende former for engangsudstyr ser også ud til at blive en udfordring for Ambu. Kort sagt befinder Ambu sig i en fase med stor usikkerhed. Investorernes vækstdrømme er høje og skuffes let. Aktien er derfor ikke løbet tør for benzin men ramt af forsinket indfrielse af meget optimistiske forventninger.

Disse aktier er derfor værd at studere nøje - for man kan måske tage ved lære af dem og undgå en lignende udvikling i andre selskaber. Prøv at se tegn på afmatning og mangel på benzin til at give fortsat optur i børskursen.

Individuelle solstråler

På den positive side er der tale om individuelle solstrålehistorier baseret på det pågældende selskabs egen udvikling og investorernes revurdering af forventninger til fremtiden. Bavarian Nordic er kommet ind i varmen med et afkast på +55 pct, alene ud fra R&D-satsningen på en Corona vaccine med en formodet bedre og mere langvarig virkning end første generationsvaccinerne.

Læs også: Lau Svenssen om Vestas: Børskursen svæver - hvor er det nye niveau?

Samtidig er der ny generel forståelse for betydningen af vacciner, der var et glemt segment inden for lægemidler, som Big Pharma-selskaberne ikke satsede ret meget på. Selskabet har pludseligt fået en central placering. Nu må vi se, hvordan Corona-projektet vil udvikle sig. Der er tale om High Risk/Return.

Pandora er atter ombejlet. Styrken i medvinden i forretningen er dog svær at bedømme. Selskabet medvirker ved at opkøbe egne aktier. Sådan er oplægget. Så må investorerne jo drage den konklusion om fremtiden, som de hver især finder rigtig. Jeg kan ikke se lyset.

ISS har også fået rygvind kursmæssigt, men her står udfordringerne nærmest på række. Koncernens økonomiske struktur er følsom med enorme immaterielle aktiver, hvor værdien hele tiden skal kunne underbygges af indtjeningsevnen. Gældsomfanget og forpligtelser omkring kontraktudførelse har første prioritet.

Læs også: Lau Svenssen: Efter Demant er fløjet i vejret, og GN er blevet slagtet

Aktien er efter min vurdering langt foran procesforløbet i den interne genopretning. Det betyder down side risk, men sådan er aktier jo også. Det er en kamp mellem optimister og pessimister, og her ser optimisterne pt. ud til have magten. De som ikke er med i denne klub skal overveje enten at hoppe med på vognen eller vente på en punktering af den overdrevne optimisme. Vælg selv.

Demant er kommet tilbage igen, med +39 pct. afkast, efter en lang periode med problemer. Aktien er atter højt prissat.

Afsporede aktier

Et par selskaber er ramt af særlige forhold af negativ art. Tryg klarer sig fremdeles glimrende i sin gamle stamforretning, men aktien er inde i en fordøjelsesfase efter købet fra RSA af store aktiviteter i Sverige og Norge. Det krævede en enorm aktietegning og et forsalg af aktier for et år siden for at få det hele til at glide lettere ned. Brutto er der indhentet mere end 40 mia. kroner, så danske forsikringspapirer er ikke længere en mangelvare.

Alm. Brand vil nu følge op med sin aktietegning (10,5 mia. kroner brutto), som skal finansiere købet af Codan. Halvdelen af disse penge vil tilfalde Tryg. Der tales om mulighed for returnering af en del af beløbet – men det skal man næppe satse på.

Læs også: Kommentar fra Maj Bank: "Langsigtede investorer skal ikke frygte Fed"

Solvensen er jo vigtigere. Tryg har opnået et langt større format (102 mia. kroner i børsværdi), men de næste mange år skal bruges til at komme foran vognen igen. Konsolideringsfaser er kedelige.

GN Store Nord klarede sig børsmæssigt forbløffende godt frem til august. Der var måske i virkeligheden tale om et eksempel på ”et positivt feedback loop”. Optimismen var så stor, at alt og alle stolede mere på den implicitte visdom i børskursens højde end selskabets præstationsevne og følsomme struktur i sine aktiviteter. Her har GN Audio vist imponerende fremgang, mens GN Hearing halter. Der er byttet rundt på rollerne mellem no. 1 og no. 2. Da investorerne blev præsenteret for uventede tegn på problemer i GN Audio, fik de øjnene op for svagheden i GN Hearing. Nu skal der greb om udviklingen og rettes op på GN Hearing i en fart.

Tømmermænd i de grønne aktier

Udviklingen for Ørsted og Vestas er i hovedsagen udtryk for et stort setback efter overophedning i 2020 for aktier i denne kategori. Bølgen af medløb var alt for stor - og smuldrede.

Begge selskaber er fremdeles højt værdisat, og udfordringen er udvidelsen i antallet af placeringsmuligheder i dette felt – alt og alle vil være grønne. Hvis udviklingen antager generel karakter, er der jo ikke længere tale om en niche.

Læs også: Pensionskæmpe: Det kommer til at ramme aktiemarkedet

På det punkt står Vestas dog stærkt som en teknologisk førende inden for vindmøller, men mange andre teknologier er på vej for at få del i det ”spending spree” som venter forude med grønne investeringer. Efterfølgende er Vestas dog blevet ramt at store problemer med udførelsen af ordrer, idet udgifterne er steget kraftigt. Salgspriserne er allerede blevet hævet.

Kører de sidste lokomotiver snart træt

Tre selskaber brillierer ved at ligge i front. År efter år gælder det for Novo Nordisk og Novozymes, mens Rockwool er en lidt mærkværdig aktie som buldrer godt af sted qua sin grønne profil og stærke indre struktur, hvilket gælder teknologi, økonomi og ledelse.

Problemet er, at alting jo får en ende i en verden med mulighed for konkurrence. Opturen for Novo Nordisk og Novozymes sponseres endog med selskabernes egne penge i form af opkøb af egne aktier. I betragtning af kursniveauets store højde og de muligheder som findes for dynamisk indsats af ressourcer i denne type af topkvalificerede virksomheder, så bør allokeringen af økonomiske ressourcer gentænkes.

Læs også: Lau Svenssen: Coloplast har udsigt til afdæmpet fremgang

Novo Nordisk er ved at opnå en absolut topplacering i børsværdi inden for Pharma-aktier globalt. Novozymes er placeret i verdensligaens topklasse inden for anvendt bioteknologi. Det er just her menneskeheden skal finde frem til velfungerende grønne løsninger – og behovet gælder utallige former for fødevarer, ernæring, allergi, energi, råvareudnyttelse, forurening osv. Alene skiftet fra grundlag baseret på petrokemi til biokemi vil kræve enorm indsats. Tiden er ikke til børsmæssigt navlepilleri.

Transportaktierne kan køre træt i første kvartal

Årets mest imponerende aktier har vel været A.P. Møller - Mærsk med afkast på +42 pct, og DSV med afkast på +51 pct.. Sidstnævnte har en årelang superperformance bag sig, som vel kun overgås af Novo Nordisk, men DSV-aktien har et par gange været ramt af drastiske afbræk. Transport er en hård, konjunkturfølsom og hurtig branche. Evnen til at ekspandere via opkøb og forbedre den herved forøgede koncerns samlede præstationsevne er imponerende, men den mekanik har vel også en grænse? Aktiens børsværdi synes at afspejle det omtalte fænomen med ”feedback loop”, altså selvforstærkende succes for kursudviklingen.

Læs også: Disse tegn ser han i Kahoot-aktien og Genmab-aktien

De ekstraordinært gunstige markedsvilkår i transportbranchen i 2021 er ikke en permanent tilstand. Formentlig vil boomet ebbe ud i løbet af første halvår 2022. Mit gæt er, at første kvartal vil køre videre i pæn stil, men allerede i anden kvartal er der udsigt til ”en blød landing”.

På det punkt står Maersk formentlig bedre end DSV, idet adgang til velfungerende kapacitet og tilbud om fuld kontrol over opgavernes udførelse har fået ny opmærksomhed fra kundernes side.

For de to aktier er der derfor udsigt til mere normale tilstande. Wind fall profits (engangsshændelse,red. ) er snart overstået. For DSV er der udsigt til hverdag. Opgaven består i at det seneste store tilkøb skal indarbejdes. For Maersk er der udsigt til konsolidering af stillingen til søs og ekspansion af aktiviteterne på land.

Der er få snapse tilbage

En joker er slet ikke blevet nævnt endnu, nemlig Lundbeck. Børsmæssigt er selskabet solist, idet aktien drives af påvirkninger fra nyheder om selskabets produkter (salg) og R&D-pipeline.

Selv om selskabet faktisk har fornyet sit sortiment og udvidet det i bredden, så mangler man at få en rigtig salgssucces, som kan tiltrække sig opmærksomhed og begejstring. Hjernemedicin betydning er anerkendt og respekteret, men der er ofte tale om afgrænsede og meget specifikke sygdomsforhold.

Læs også: Kommentar: Facebooks massive sats er allerede en helt ny virkelighed for investorerne

Det nye produkt til forebyggelse af migræne udgør derimod en markant udvidelse af virkefeltet, men dets evne til at gøre sig gældende i forhold til lignende produkter skal først vise sig. Udbredelsen går også langsomt for Teva med sit tilsvarende produkt.

Afkastmæssigt set over flere år har Lundbeck, og Danske Bank, som dog har langvarige problemer at kæmpe med, været nogle af de svageste aktier. Det burde indebære mulighed for et omskift i positiv retning, men selv om både Lundbeck og FLSmidth ser ud til målrettet at satse på at opnå en dynamisk udvikling igen, så er investorerne dybt skeptiske, altså et negativt feedback loop.

Der er kort sagt ikke mange snapse tilbage på det rekordhøje danske børsmarked. Pointen er for mig at se, at man som investor ikke kan sætte sin lid til en bred bærebølge opad. Du bliver næppe i 2022 yderligere begunstiget af et boom i aktiemarkedet som helhed. Derfor skal man være vågen og holde øje med om selskaberne er ved at køre træt og løbe tør for benzin. Så er det UD.

Læs også: Kryptoinvestor: 5 gode råd til alle som ønsker at investere i kryptomarkedet

De næste chancer kan derfor dukke op i form af overraskelser, eksempelvis start på en ny optur for de grønne selskaber (Vestas er desværre kommet ind i ”en ny skov” af problemer), en genrejsning af GN, ny medvind for Carlsberg, ja, selv take over bud kan tænkes at dukke op for et eller flere af topnavnene på den danske børsliste. Verden ændrer sig.

Opgaven består ikke længere i at løbe med i den store flok men om at lede efter nåle i en høstak.

Lau Svenssen ejer blandt C25 aktierne følgende selskaber: A.P. Møller - Mærsk, Bavarian Nordic, Demant, FLSmidth, GN Store Nord, Lundbeck, Novo Nordisk, Rockwool (A).

Læs også: Chipproducent vinder ordrer fra Meta - ser yderlig potentiale

Læs også: Forkæler investorerne med formuer – disse selskaber fører an