Henter kommentarer

Lau Svenssen: Coloplast har udsigt til afdæmpet fremgang


 
I videoen ovenfor kan du se mere om det danske aktieindeks, C25-indekset
Vis mere

Coloplast har netop udsendt sit årsregnskab, som dækker tiden til og med 30. september. Vanen tro klarer man sig glimrende, og der er angiveligt ingen alvorlige problemer nogen steder.

Nettoresultatet blev forbedret med 15 pct. selv om omsætningen kun voksede med 5 pct. Det skyldes da heller ikke bruttobidraget fra driften, som ligger uforandret på 36 pct. af omsætningen. Fremgangen kom fra forbedring af posterne for af- og nedskrivninger og finans. Sidstnævnte var usædvanlig gunstig, og et mere normalt forløb må derfor påregnes i år. Der er endog hensat yderligere 200 mio. kroner til de sidste erstatninger vedrørende problembehæftede produkter, og dermed skulle denne negative afvigelse være overstået.

Læs også: Disse tegn ser han i Kahoot-aktien og Genmab-aktien

Stordrift, anførerrolle og vækst i nichemarkeder

Coloplast er en typisk nicheindustri med et smalt og dybt produktsortiment i høj kvalitet. Det gælder for de to store segmenter, Stomi og Kontinens. Urologi ligger tæt op ad Kontinens men er orienteret mod kirurgiske indgreb. Der satses på at udvide virkefeltet til kræftbehandling (prostata), men det er et udviklingsprojekt.

Europa er selskabets hjemmemarked, hvor man har fordel af et højt niveau i sygeplejen. USA har haft sine egne udbydere af engangsartikler, men her er der kommet hul ind i afsætningssystemet. Dermed er udsigt til markant større salgsindtægter i de nærmest kommende år.

Læs også: Kommentar: Facebooks massive sats er allerede en helt ny virkelighed for investorerne

Selv om USA altid berømmes som et land med et frit marked, har det i praksis været en langvarig kamp at manøvrere sig ind og dermed opnå reel adgang til at udrulle salg og markedsføring. Der er mange former for snubletråde. Fremgang i USA for kerneprodukterne skal nu til at tage fart. Etablering af produktion i Costa Rica er samtidig i gang som en ny satsning, og det passer ind i et forløb med vækst.

Det sidste segment er Hud- og Sårpleje, som har haft svigtende succes. Udfordringen er at placere sig i High End delen af dette marked og holde afstand til billige forbrugsvarer nede i bunden.

Coloplast har fordel af sin førende markedsposition inden for Stomi og Kontinens. Man søger at ekspandere salgsmæssigt i nye markeder, og her har man gavn af øget velstand, længere levealder og forbedrede sundhedssystemer. Udnyttelse af potentialet i emerging markets med meget store befolkningstal udgør en virkelig udfordring. Coloplast tilbyder således billigere produkter som passer bedre til købekraften, idet brugerens egen betaling vejer tungere her end i vestlandene og indkomstniveauet efter skat ligger generelt lavere.

Læs også: Lau Svenssen: Novozymes er en fantastisk virksomhed... Men

Opgaven er derfor groft sag delt mellem opretholdelse af markedspositionen i Europa, udvidelse af markedsandelen i USA og vækst i styksalget i resten af verden. Geografisk er fokus er rettet mod USA og Kina i disse år.

Coloplast optræder næsten overdrevet politisk korrekt

Formanden for bestyrelsen er Lars Rasmussen, som tidligere var administrerende direktør. Det er jo ikke forbudt, men ledelsesklogskab og dårlige erfaringer fra andre selskaber tilsiger at stop er stop for en topchef. Den nye CEO skal overtage jobbet fuldt og helt uden at skulle leve videre i skyggen af sin forgænger, der nu bliver formand.

Undtagelsen er ejerledere, som trækker sig et skridt tilbage men ønsker at opretholde et solidt greb om deres butik. Man kan muligvis placere Coloplast i den kategori, men med tilføjelsen, at Lars Rasmussen så må betragtes som decideret hyret af storaktionær Niels Peter Louis-Hansen til at varetage en rolle som lods. Som søn af firmaets grundlæggere har han været med i bestyrelsen fra 1968 da han var 21 år gammel, og han tilhører dermed ligaen med højest anciennitet i familiebestyrelser her i landet.

Læs også: Lau Svenssen: Equinors indtjening løftes af stigende energipriser - og der er endog en forsinkelse

Selskabet har udvist en imponerende performance og formået at gennemføre trinvise udvidelser fra Stomi til nu at omfatte fire forskellige men tætliggende segmenter. Produkterne kendetegnes ved en profil med ekstrem specialisering, brugervenlig udformning og høj kvalitet samt størst muligt omfang af engangsbrug.

Formanden har jo ordet i årsberetningen. Her oplyser han af egen fri vilje, at der efter hans tiltrædelse i denne nye rolle er sket en omlægning: ”at udvide sigtet for bestyrelsens strategiske arbejde”. Hegnspælene er med andre ord blevet flyttet.

Linjen hos Coloplast er ellers at optræde så politisk korrekt, som tidens offentlige debat tilsiger ud fra den i øjeblikket gældende rigtige mening. Det skyldes muligvis, at han også er formand for Komitéen for god Selskabsledelse.

Coloplast har således allerede tiltrådt accept af en 40/60 kønsfordeling for ledelse og bestyrelse – dog er tidsfristen 2030. Dermed berører man det følsomme spørgsmål om bestemmelsesretten i et privat aktieselskab, som er ejet af aktionærer, ved at yde positiv særbehandling ud fra genetisk eller anden form for definition. Statsmagt og socialisme banker på i vores frie, demokratiske land.

Læs også: Lau Svenssen om DSV: Transport-boomet vil ebbe ud i foråret

Heldigvis gælder den modsatte regel om sikring af kønsrepræsentation jo ikke for pædagoger, skolelærere, sygeplejersker og de stadig flere akademiske fag med voksende kvindeligt overtal, som er rigt repræsenteret i den skattefinansierede offentlige sektor. Men Coloplast synger glad med på tidens melodi. De personlige evner og egenskaber hos bestyrelsesmedlemmerne betyder altså mindre end køn.

Spørgsmålet må derfor stilles, om de såkaldt uafhængige medlemmer i Coloplasts bestyrelse i virkeligheden kan betragtes som sådanne, da de ser ud til at være fundet frem ud fra en aktiv søgning (kvalifikationer) og ikke bare tilfældigt dukkede op på generalforsamlingen? Fire af seks anses af bestyrelsen selv som værende ”uafhængige”. Samme spørgsmål kan selvfølgelig stilles i stribevis af andre selskabers bestyrelser.

Læs også: Kryptoinvestor: 5 gode råd til alle som ønsker at investere i kryptomarkedet

Kendte personer fra The Establishment har bare en utrolig evne til at komme frem i front - og vips, så sidder de i en spændende bestyrelse som uafhængige repræsentanter. I den virkelige verden forudsætter det forhåbentligvis, at deres evner er til stede. Så skal man jo ikke brokke sig over det forbløffende udfald men derimod undre sig over brugen af smuk indpakning.

Udsigten for de næste par år

Ledelsens forventning til det nye regnskabsår er let positiv med fastholdelse af trenden fra indeværende år. Der satses også bevidst på nye og mere offensive ”projekter” af mere uklar art, og det har tilsyneladende præg af praktiske tests. Carlsberg prøvede sig også på et tidspunkt med at lancere nye øltyper i håb om at kunne finde bare en enkelt ny vinder.

Kernepunktet bliver dog at få og udnytte momentum i salgsrulningen i USA og nye markeder uden for Europa.

Corona har ført til forsinkelser på sygehuse og færre operative indgreb, men det er ved at være overstået, så normalt aktivitetsomfang kan påregnes. Problemer med koks i forsyningskæderne og prisforhøjelser på input er ikke væsentlige, og det samme gælder for transportudgifterne.

Læs også: Lau Svenssen: GomSpace er ramt hårdt af forsinkelser

Coloplast er en ”græsplæneindustri” med lavt aftryk på det omgivende miljø, men brugen af plast i engangsprodukterne er et afgørende punkt, som er svært at ændre. Generelt forholder det sig sådan, at virksomheder med en høj bruttoavance, og dermed som regel også en høj overskudgrad, ikke har alvorlige udfordringer med deres miljøbelastning - og derfor kan de svinge fanen højt udadtil.

Der investeres stort i to nye fabrikker placeret i Costa Rica. De skal færdiggøres og indkøres. Den store udvidelse af kapaciteten vil trække udnyttelsen nedad i en kort periode.

For 2021/22 kan der ud fra guidance om +8 pct. vækst i omsætningen skønnes et nettoresultat på 5,2 mia. kroner. De to tal burde følges ad i samme takt samlet set. Indtjeningen pr. aktie kan beregnes til 24,4 kroner. Udlodning af udbytte - og sidste år også opkøb af egne aktier for 500 mio. kroner - indebærer, at der ikke spares ret meget op inde i selskabet. Da der luftes ideer om udvidelser, hvilket jeg opfatter som et udsagn om mulige tilkøb, burde man nok holde mere på pengene.

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: Fortsat fokus på regnskaberne

Børsmæssigt tilhører Coloplast gruppen af højt prissatte aktier. Kursniveauet svæver højt, højt oppe.

Markedsværdien (1.032) udgør 220 mia. kroner. Egenkapitalen er på 8,2 mia. kroner, og dermed ligger indre værdi på kun 38 kroner (før restudbytte). Man vil udlodde et restudbytte på 14 kroner pr. aktie (der er tidligere på året udbetalt 5 kroner pr. aktie). Restbeløbet udgør dermed 3,0 mia. kroner, og den samlede udlodning udgør en gevaldig høj kvote set i forhold til selskabets formue.

P/E kan opgøres til 42. Som investor skal man derfor ikke tage udgangspunkt i den nuværende situation, og man kan heller ikke påregne at få mere ud af selskabets omsætning i form af en højere overskudgrad. Det kan næppe gøres bedre. Man tjener nemlig 32-33 pct. af hver omsætningskrone. Konkurrenten ConvaTec må anstrenge sig for at præstere 20 pct.

Den høje børsværdi skal derfor retfærdiggøres ved forventning om høj vækst fremover. På det punkt har aktien fordel af sin robuste præstationsevne, og begejstringen for vinderaktier hos investorerne. Men det kan udvikle sig til en farlig blindgyde – på grund af et positivt feedback loop, hvor succesfulde kursstigninger avler nye ryk opad.

Læs også: Simon Richard Nielsen: Danmark er blevet en bank fattigere. Det er pinligt og skandaløst – tillykke til Simon Kollerup

Populært sagt betaler man i dag dobbelt op i pris for en aktie i Coloplast af sund fornuft (max. P/E 20). Man skal altså satse på et kvantespring opad i dimension af virksomheden, og da det jo vil tage tid, skal der også tages hensyn til tidsforløbet af en sådan vækstproces.

Fra 2014 til 2018 lå Coloplast-aktien stille med en pause på 500-kursniveauet, før et nyt ryk sendte aktien op til dagens dobbelt så høje kursniveau. Muligvis bliver det på samme måde, at aktien atter vil komme i trit med (en fortsat optimistisk vurdering af) virkeligheden. Der er udsigt til en pause for aktiens kursudvikling.

Lau Svenssen ejer ikke aktier i Coloplast.

Læs også: Har set nærmere på to danske aktie-darlings: Vi foretrækker den her

Læs også: Apple-tvang koster hos techselskaber