Henter kommentarer

Lau Svenssen: Vil det brede marked udvikle sig bedre end C25?


 

Denne artikel kommer i forlængelse af de foregående tre udredninger om udviklingsperspektivet for de store C25-aktier og indekset som helhed set i forhold til Euroland. Danmark har jo de facto status som tilhørende denne gruppe selv om vi ikke er medlem af møntunionen. I praksis betyder det reelt en endnu stærkere valutarisk stilling end Tyskland, der har blandet blod med svagere Eurolande og dermed har udvandet sin tidligere stærke valuta (landets vægt i Euroland udgør ca. 30 pct.).

Et opsving vil gavne andre børsmarkeder mere end Danmark

Investorernes udfordring med at opnå et godt aktieafkast er altid lettest at håndtere ved at benytte det marked, som man kender bedst. For danskere er der imidlertid udsigt til mindre medvind for aktiemarkedet end i mange andre europæiske lande. Der er to årsager hertil, nemlig et forspring for danske aktier efter en fantastisk stærk kursudvikling i de sidste par år, hvorved vores aktier placerer sig højt i prisniveau målt ud fra indtjening (P/E tal) og selskabernes indhold/potentiale. Der er tale om en faktisk situation, som de fleste vil erkende, men hvorvidt det så også udgør en bekymring må hver mand jo afgøre.

Den anden mekanik er et mere åbent spørgsmål, nemlig udsigten fremover. Her er der også to parametre i spil. For det første har danske selskaber lav eksponering/følsomhed over for konjunkturudsving. Der synes at være udsigt til et kraftigt opsving ved overgangen til en Ny Normal efter Corona-nedlukningerne. Cykliske aktier (biler, kemi, stål, råvarer, industrikomponenter osv.) får derved mulighed for et stort løft i indtjeningen og det vil give fornyet interesse for netop disse selskaber fra investorernes side.

Samtidig tegner der sig et næsten revolutionerende perspektiv for aktieinteressen i de stærke opsparingsnationer med Tyskland i spidsen. Deres aktiekultur må betegnes som svag, da almindelige borgere har været vant til en meget passiv og bankorienteret adfærd omkring pengeplaceringer. Her er udviklingen med nullignede renteniveau tippet over i negative (straf-) renter, og det vil ramme økonomisk stærke mennesker med en uventet og næsten absurd belastning. Modtrækket på denne provokation vil blive en massiv bølge af investeringsmæssig aktivering, og her er der vel at mærke tale om et inflow af tålmodige penge, som vil forblive placeret i aktier og fonde fremover. Det er en gamechanger - men i større omfang i andre lande end Danmark. Vi får også en sådan udvikling, men dels er vores aktiekultur bedre i udgangspunktet og dels er de akkumulerede indlån mange gange større i forhold til aktiemarkedet i eksempelvis Tyskland.

Er der gemt godbidder i laget under C25 aktierne

Der er også oparbejdet et højt kursniveau for de større selskaber, som ligger lige under C25-listen i størrelse. Nogle selskaber sidder nærmest på en slags udskiftningsbænk, fx Jyske bank, Sydbank og Topdanmark samt Nordea, hvor aktien handles mere ivrigt på andre børser. Omvendt er FLSmidth og Rockwool placeret i det nedrykningsruede felt af C25’ere, mens Bavarian Nordic er kommet ind i varmen hos den fine klub. Som regel udløses der bonus eller tæv, når en aktie kommer henholdsvis ind eller ryger ud af C25-listen.

Vi har en efterfølgende gruppe som er OK størrelsesmæssigt, men de har svært ved at rykke frem pga. moderat omfang af børshandel skønt deres samlede markedsværdi faktisk er nået op i en passende vægtklasse. Det gælder ALK, DFDS, Schouw & Co., Scandinavian Tobacco Group, Maersk Drilling (The Drilling Company of 1972) og Össur. Sidstnævnte handles kun lidt.

Læs også: Kommentar: Hvad kan det danske aktiemarked byde på i 2021

Denne type af aktier er næsten altid interessante, idet de på børsen skal kæmpe for deres ret uden at have fordel af kunstig magnetisk tiltrækning ud fra deres størrelse og status. Disse aktier får ikke noget forærende og er derfor som reglen vurderet i den lave ende af skalaen. Man kan derfor få value for money under nedture, men til gengæld skal man huske at sælge dem, når elevatorturen opad er ved at være overstået – for de bliver hængende i denne struktur, og hvis man ikke når at sælge, ryger man med nedad igen. Surt. I stedet skal man sælge og bare vente med at samle dem op igen til der atter indtræder et markant skift nedad i kursniveauet. NKT og Nilfisk kliner sig opad denne gruppe og oplever også stærkt svingende bevågenhed og derfor Ups and Downs. I øjeblikket er det Ups.

Samlet kan man vel konkludere, at gruppen lige under C25 ikke prismæssigt kan tilbyde fordele i form af en væsentlig discount. Set fra et investorsynspunkt gælder det i stedet om fra tid til anden at udvælge nogle af disse udmærkede mellemstore selskaber, når der er chance for en optur. De er velegnede til stock picking i perioder med rygvind for netop dem (hver for sig), og så kan man bare levere ”bogen” tilbage på markedets store bibliotek og bruge sin likviditet til noget andet.

Nye friske heste

Det er værd at bemærke tre opkomlinge, hvor volumen i børshandelen er spydspidsen. Det bygger naturligvis på et dybere grundlag i form af et spændende potentiale i deres forretningsaktivitet. Det drejer sig om ChemoMetec, Zealand Pharma og NTG (Nordic Transport Group). Sidstnævnte er ny på børsmarkedet og ser ud til at fare frem i højt tempo, og her er der nok af inspiration fra DSV til at tiltrække investorernes opmærksomhed. NTG ligner en ”rising star”, men tempoet indebærer også risiko og stiller krav til stramt greb om styringen.

Biotech/Pharma R&D-firmaer udgør den mest dynamiske del af underskoven her i landet. Bavarian Nordic er vokset op som en sådan virksomhed og har nu omsider fået et løft op i topgruppen af danske børsselskaber. Det skyldes den udefra kommende udvikling med pludseligt behov for vacciner mod Corona og i forlængelse heraf bred erkendelse af ønsket om et bedre beredskab og kapacitet, der hurtigt kan aktiveres for at imødegå nye epidemier.

ChemoMetec fremstiller måleapparater og tilhørende forbrugsmaterialer til celletælling og celleanalyse. Anvendelse ved kræftbehandling er ved at løfte afsætningen og betydningen op på et langt højere niveau end startfasen, hvor salget især var rettet mod landbrug og industri.

For alle disse selskaber gælder, at det afgørende punkt er produkternes anvendelighed med krav om godkendelse til specifikke opgaver. Når godkendelsen er i hus, drejer det sig om at udrulle salget effektivt og hurtigt for at udnytte fordelen før konkurrerende tilbud kan komme på markedet fra andre firmaer. Frasalg af rettigheder, partnerskaber eller samarbejde er derfor relevante veje til at optimere afkastet. For alle selskaberne gælder, at de råder over få, centrale R&D-projekter. Et eventuelt afbræk med stop kan blive ødelæggende og kræve tilførsel af ny kapital eller en form for kontrolleret afvikling. Det er aktier med en high risk/high return profil.

Derfor skal man bedømme hvert selskab nøje og revurdere aktiens potentiale/risiko igen og igen i takt med fremdriften i R&D-projekterne og ændringer opnået hos konkurrenter.

Zealand Pharma har netop opnået sin første egen FDA-godkendelse af et produkt (dasiglucagon brugt i en nødpen ved insulinchok). Det er udviklet fuldt for egen regning uden støtte fra en stor partner. Salget i USA skal påbegyndes i juni/juli måned. Det bliver spændende at se, om de kan slå hul og opbygge et nyt marked, da de vil ”forstyrre” de tre store insulinleverandørers greb om segmentet for medicin til type 1 diabetes. En godkendelse i EU skal også bringes på plads. Aktien er særdeles spændende i kraft af upside potentiale men samtidig følsom over for negative nyheder.

Lau Svenssen ejer aktier i Nordea, Jyske Bank, Bavarian Nordic, FLSmidth, ALK, Zealand Pharma, Rockwool, Maersk Drilling.

Læs også: Kommentar: Hvordan håndterer man som gammel investor det høje danske kursniveau?

Læs også: Lau Svenssen: Sektorrotation kan give danske aktier baghjul