Henter kommentarer

Maj Invest: Indtjeningsvækst er afgørende for det langsigtede aktieafkast


 
Hvad er aktiv og passiv investering?
Vis mere

Hvordan skaber man det bedste aktieafkast?

Det spørgsmål har de fleste aktieinvestorer med stor sandsynlighed stillet sig selv op til flere gange. Spørgsmålet er umuligt at besvare entydigt, og der er nok lige så mange holdninger på området, som der er investorer. Ser man på historiske aktieafkast, er der dog ingen tvivl om, hvad den primære langsigtede drivkraft er, når det kommer til at skabe aktieafkast: Vækst i virksomhedernes indtjening.

Der er mange faktorer, som påvirker aktieafkastet. Men i bund og grund repræsenteres de alle i tre centrale komponenter, der kan bruges til at kortlægge en akties afkast. Som investor kan man nemlig tjene penge gennem tre kanaler:

Direkte afkast gennem virksomhed ens udbetaling af udbytter.

Læs også: Markedsanalytiker: Ugen der er gået og på vej

Aktiekursen kan stige som resultat af vækst i indtjeningen.

Aktiekursen kan stige som resultat af en multipelekspansion. En multipelekspansion beskriver, at aktiekursen stiger uden et tilsvarende ryk i indtjeningen, udtrykt ved en stigning i P/E-værdien.

Ser man på historiske data for verdensindekset, MSCI World, kan man beregne, hvor stor en andel af det samlede afkast de forskellige faktorer bidrager med. Her bliver det klart, at den primære drivkraft bag historiske aktiekursstigninger er vækst i virksomhedernes indtjening. Siden 1995 har vækst i indtjeningen bidraget med over 80 pct. af det samlede afkast, investorer har opnået ved at være investeret i verdensindekset.

Læs også: C WorldWide: Se hvilke aktier, der dominerer fragten til lands, til vands og i luften

Ud over indtjeningsvæksten er udbyttebetalinger også centrale for afkastet. Siden 1995 har de gennemsnitlige årlige udbyttebetalinger været omkring 2,2 pct., hvilket svarer til lidt mere end en fjerdedel af det samlede afkast. Til sidst kan man se, at multipelændringer over længere tidshorisonter forklarer en mindre del af det samlede afkast og svinger kraftigere fra periode til periode.

Indtjeningsvækst er hovedelementet i aktieafkast (opdeling af totalafkast, MSCI World)

Indtjeningsvæksten drives af den økonomiske aktivitet

Som langsigtet investor er indtjeningsvækst i de selskaber, man investerer i, altså altafgørende for at skabe gode aktieafkast. Indtjeningsvækst varierer fra sektor til sektor, men er i det store billede drevet af den globale økonomiske aktivitet. I øjeblikket forventer analytikerne nulvækst i de globale virksomheders indtjening det kommende år, men en vækst på omkring 6 pct., når man ser to år frem. Ud fra analysen, der viser, at netop denne type vækst forklarer størstedelen af aktieafkastet, tyder det altså ikke på prangende afkast de næste par år.

Læs også: Maj Invest: Omkostningerne ved statsgæld vil påvirke finanspolitikken

Forventningerne til indtjeningsvæksten er gradvist blevet nedjusteret som resultat af den fortsatte frygt for, at global økonomi er på vej i recession. I Maj Invest er vi knap så pessimistiske, når det kommer til udsigterne for global økonomi, og det kan få virksomhedernes indtjening til at overraske positivt i forhold til de nuværende forventninger. Det ligger dog fortsat ikke i kortene, at aktier ligefrem står foran massive kursstigninger.