Henter kommentarer

Pensionskæmpe: Tretten bud på 2022


 
Hvad betyder bull marked, og det at være bullish? Det kan du se i videoen ovenfor - og også hvad et bear marked er.
Vis mere

 

(1) Modvinden fra Corona bliver mindre i 2022 end i 2021. Stadig flere bliver vaccineret, der kommer løbende bedre behandlinger, potentielt ”venligere” mutationer som Omicron, ligesom barren for nedlukninger bliver stadig højere. Der kommer sandsynligvis bump undervejs, som delta-varianten var det i sensommeren og aktuelt Omikron, men modvinden til ”genåbningsaktierne” vil gradvist aftage.

(2) Den økonomiske vækst vil igen i år være højere end normalt (om end aftage i forhold til 2021). Genåbning, store likvide opsparinger og høje opsparingskvoter vil understøtte forbruget, og stigende afsætning og overskud vil løfte investeringerne i virksomhederne. Kina er forsigtigt begyndt at øge stimulanser for at stimulere den svage vækst, og vi vil se et mere åbent og forbrugslystent Asien efter deres vaccine kampagne i 2. halvår af 2021.

(3) Den amerikanske centralbank vil hæve renten første gang i Q2 i takt med, at amerikansk økonomi kommer tæt på fuld beskæftigelse. (4) Inflationen topper i første halvår af 2022 fordi der kommer en bedre balance mellem efterspørgsel og forsyningskæder. Markedet venter tre amerikanske renteforhøjelser næste år, hvilket virker som et ganske godt bud.

Risikoen er dog stadig til opsiden = flere renteforhøjelser end tre, da inflationen ved udgangen af 2022 formentlig vil ligge over 3% og dermed noget over centralbankens målsætning. Jeg tror dog stadig, at Fed vil være dueagtig: Præsident Biden er på vej med flere ”demokratiske” nomineringer til ledige poster i centralbanken, og Fed ønsker næppe at hugge til med høgenæbet op til midtvejsvalget i november.

(5) Aktierne vil få endnu et positivt år drevet af robust vækst, som løfter indtjeningen, historisk lave realrenter, aktietilbagekøb, en gradvist mere ekspansiv økonomiske politik i Kina samt det faktum, at i en verden under genåbning og i fremgang udgør de ekstremt lave obligationsrenter ikke en attraktiv platform. Aktier vil fortsat trives med moderate renteforhøjelser fra Fed, mens et skifte til en hård kurs, hvor Fed strammer møde efter møde, vil få aktierne til at bremse op.

Læs også: Lau Svenssen: En række uhyrer vil dukke op af havet

(6) De lange renter vil stige i 2022 drevet af det økonomiske opsving og renteforhøjelserne fra den amerikanske centralbank. De lange renter stiger normalt de første 12 måneder efter den første renteforhøjelse, og det mønster understøttes denne gang også af historisk lave realrenter. Så klassiske statsobligationer ligner igen i 2022 en aktivklasse, der giver negative afkast.

Den navnkundige grundlægger af JYSK ville have sagt: ”Jeg har et godt tilbud til dig”. Har du lyst til at købe aktier i en sektor, der (1) handler med en stor rabat til aktiemarkedet, (2) en rabat til sin egen 10- årige historik, (3) trives bedre med højere renter og inflation end de fleste andre sektorer, (4) har fået sit kapitalberedskab trykprøvet under Corona-krisen og (5) har potentiale for udbytter på +5%, skal du kigge mod bankerne i Europa (7) – igen i år.

På minussiden: Afkastene bliver lavere end sidste år, og overliggeren for eksempelvis europæiske banker ligger næppe højt: Formentlig omkring en P/E på 10 mod aktuelt 8,5. (8) Energi og råvarer er sencykliske sektorer, der også trives, efter at den amerikanske centralbank er begyndt at hæve renten. Blandt tematiske investeringer er der gode strukturelle historier i blandt andet infrastruktur, cybersikkerhed og EV-batterier (9).

(10) Cykliske aktier slog defensive aktier markant i 2021, og jeg tror, det mønster vil fortsætte i 1. halvår, men også, at afkastforskellene sektorerne imellem bliver mindre end i 2021. De store afkastforskelle blev blandt skabt af det stærke, cykliske opsving samt af, at korrelationen mellem sektorer/stile var ekstremt lav i 2021, bl.a. drevet af Corona-bølgerne op og ned, som under aktiemarkedets overflade skabte en skiftende enten/eller udvikling. Forskellene bliver mindre i år. Det kan meget vel blive et år, hvor man skal skifte hest undervejs fra en offensiv til en mere neutral eller defensiv portefølje.

Cykliske aktier fik et dyk allersidst på året af Omikron og strammere signaler fra Fed, hvilket giver dem et godt afsæt her på tærsklen til 2022. Samtidig forventer jeg, at væksten atter vil accelerere i takt med, at vi nærmer os foråret. Det taler for endnu et løft til cykliske aktier. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Defensive aktier underperformede ekstremt i opsvingsåret 2021, også sammenlignet med tidligere opsving. Ofte ser man cykliske aktier outperforme op til den første renteforhøjelse, men at defensive aktier får et comeback derefter. Så hav det gamle ordsprog ”Sell in May” i baghovedet, når det gælder sektorvalg.

Læs også: Simon Richard Nielsen: Velkommen til et helt igennem forrygende børsår

(11) Europæiske aktier ser fortsat fornuftige ud. Aktierne er ikke dyre, og sammenholdt med obligationsrenterne i Europa tilbyder de meget høje risikopræmier. ECB kommer ikke til at hæve renten i 2022, og europæiske aktier trives bedre med stigende inflation end de fleste andre regioner fordi selskaber indenfor materialer, energi og andre value sektorer generelt fylder mere her end de fleste steder.

(12) Emerging Market aktier er et af 2022’s wildcards. Svag performance i 2021 kombineret med en forventning om kommende kinesiske stimulanser gør dem potentielt til den store comeback-historie for 2022. Jeg har en del sympati for det synspunkt. Men det kræver formentlig, at de kinesiske myndigheder åbner mere for sluserne, end de har gjort hidtil, og at strømmen af dårlige nyheder fra ejendomsmarkedet ikke tager til. Så her og nu vil jeg snarere begynde at dyppe tæerne end at tage et hovedspring.

For et år siden kiggede vi ind i et 2021 med to overskrifter: ”Don’t fight the Fed + Don’t fight the Vaccine”. Den kombination gav aktiemarkederne en stærkt boost med en behagelig kombination af høje afkast samt få og små korrektioner. Køb og behold var den rigtige strategi – som det i øvrigt generelt er med aktier på lang sigt! Jeg tror ikke, 2022 bliver helt så enkelt alene af den grund, at Fed er i færd med at gøre sikkerhedsnettet mindre finmasket.

vær parat til større korrektioner (13) : Det er 22 måneder siden amerikanske aktier havde en +10% korrektion – i gennemsnit kommer de med godt 8 måneders mellemrum. Blandt de potentielle kilder til en korrektion kan man nævne pengepolitiske stramninger, Corona, forsyningskæder, inflation, grus i den kinesiske vækstmotor, Rusland/Ukraine, amerikansk midtvejsvalg i november, cyberangreb, etc. Dem, der kommer godt igennem det nye år, kan meget vel være dem, der håndterer volatiliteten fornuftigt.

Held og lykke med investeringerne til jer alle i det nye år.

Læs også: Lau Svenssen: Udsigt til hård start på 2022

Læs også: Kommentar: De aktive investorers slaraffenland nærmer sig