Henter kommentarer

Lau Svenssen: Udsigt til hård start på 2022


 
Hvad er Buffett Indicator’en? Det kan du få svaret på i videoen ovenfor.
Vis mere

Åbningsspillet på finansmarkederne ser ud til at blive mere dramatisk end normalt. En række faktorer tørner samme på kryds og tværs, så det er en åben situation uden klar retning og mening.

Aktierne står i centrum og kommer flyvende ind i det nye år på All Time High kursniveau. Der foregår imidlertid også en bekymrende udvikling omkring Corona, som er ved komme helt ud af kontrol – og dermed kan epidemien formentlig ”brænde ud” af sig selv i løbet af første kvartal i de rige lande med god vaccinedækning, mens resten af verden vil komme haltende samme vej lidt senere.

Første kvartal kan derfor udvikle sig til at blive en test med forsøg på politisk styring eller resignation - og dermed mulighed for konfrontationer mellem magthavere og utilfredse borgere.

Læs også: Lau Svenssens nytårstale

Den anden store udfordring findes på energimarkedet i Europa, hvor der er indtrådt prisspring opad på både naturgas og elektricitet. Udviklingen her rækker helt ud til os forbrugere, og derfor er det væsentlige forhold.

Henover jul har lav aktivitet bragt lidt ro, men balladen med en tilspidset situation er slet ikke løst. Alt tyder på høje priser for forbrugerne resten af vinteren. Supplerende energikilder med større CO2-udledning er derfor taget i drift igen i større omfang end ønsket.

Corona-forløbet
Omikron mutationen breder sig hurtigere end de hidtidige former af Corona. Samtidig må det konstateres, at de anvendte vacciner ikke indebærer den oprindeligt påregnede beskyttelse, herunder en for kort tidsmæssig dækning. Ideen i den hidtil anvendte linje med at trække tiden ud, mens man ventede på en vaccine, er dermed ved at bryde sammen.

Epidemien ser ud nu til at rase ud af sig selv. Befolkningen vil derved opnå naturlig immunitet, så langt som den slags rækker. Konklusionen vil i et sådant forløb blive, at Corona-styringen ikke lykkedes, men man fik plagen forsinket og dermed blev belastningen to år lang i stedet for formentlig et halvt år.

Læs også: Storbank: Børsfesten ser ud til at fortsætte

Det er dybest set et nederlag for Systemet, dvs. eksperter, myndigheder og politikere i regering og parlamenter. Fra sygehusvæsnets side ser opgaven med at redde de hårdest ramte mennesker ud til at være forløbet godt, og der er opnået store forbedringer undervejs i evnen til at håndtere denne nye form for lusket smitsom sygdom.

Til gengæld skal der nu sættes gang i at klare alle de operationer og behandlingsforløb, som er blevet udskudt og skubbet foran som en snebold. De indirekte skadevirkninger fra nedlukninger og forlænget tid med epidemi er meget omfattende.

Læs også: 'For aktionærer var afgørelsen absolut skuffende'

En kulmination af Corona-epidemien kan blive en barsk og nervepirrende omgang, men sådan ville det jo være gået, hvis vi havde taget tyren ved hornene for to år siden. I mellemtiden er der opnået erfaring med sygdomsbehandling og opbygget immunitet i varierende grad fra smitte og vaccination. Afslutningen bør kunne blive mildere.

Energikrise i Europa – holder Putin sig i skindet
Der er energi nok i verden. Det er altid et spørgsmål om pris og politiske forhindringer. EU og UK er kommet i klemme efter en stik modsat situation med overskud af kapacitet inden for elektricitet siden Finanskrisen i 2008.

Det er slut nu. Nedlukning af elværker og tysk stop for atomkraft har forandret balancen til et Sælgers marked.

Naturgas er blevet genstand for et storpolitisk skyggespil mellem USA og Rusland, hvor Europa med Tyskland som det store importland reelt er kommet i klemme. Blokeringen af åbning af Nordstream 2 er næsten absurd, da det overhovedet ikke drejer sig om at ændre EU’s afhængighed af import fra Rusland, som er et faktum det vil tage mange år at ændre på.

Rusland leverer så vidt vides 40-45 pct. af importbehovet for gas. Man har udvidet kapaciteten i rørledningerne endnu en gang. Det hele drejer sig om USA-Rusland konfrontationen med Ukraine som sagens kerne.

Læs også: Vestas langt under sidste års niveau

Indtil videre er der tilstrækkelige gasforsyninger i EU, men lagrene er små. Risiko for et afbræk ved direkte russisk invasion i det østlige Ukraine udgør truslen, da Vesten så vil være nødt til at reagere med yderligere sanktioner rettet mod Rusland’s eksport af energi.

Forbedret fleksibilitet med import via LNG-tankskibe er en vej ud af klemmen, men på kort sigt er der begrænset mulighed pga. få skibe og flaskehalse i havnene. Der er ingen lette gasløsninger.

All Time High aktiekurser
I sig selv er markedssituationen med tæt på All Time High kursniveau gunstig. Der er plads til modgang, men strukturen ser beklageligvis virkelig faretruende ud.

USA er kommet alt for højt op i børsværdi i forhold til andre markeder og selskabernes økonomiske styrke. Buffett Indicator, der er Børsværdi/Nationalprodukt, ligger helt oppe på ca. 220 pct. Det ekstremt lave renteniveau er eneste mulige forklaring, men det er et tyndt argument, da aktier burde prissættes ud fra en langsigtet realrente tillagt en risikopræmie.

IT-eventyret udgør den afgørende kraft i aktieopturen, altså forventninger og story telling om en igangsat næsten total omlægning af økonomien ind under de ledende digitale IT-koncerners platforme.

Læs også: Økonomer forudser rentebombe

Hvis det skal lykkes, vil det indebære en ny udgave af monopolkapitalisme. Den vej frem er ikke farbar uden for USA, hvor disse nye giganter tilsyneladende får lov til at udfolde sig uden nogen reel modstand fra statsmagtens side. Men andre lande og EU vil ikke acceptere den form for økonomisk og informationsmæssigt overherredømme.

USA’s aktieboom udgør for mig at se en decideret boble, og jo mere den pustes op, des voldsommere konsekvenser ved en eksplosion. Situationen er allerede tilspidset, men heldigvis repræsenterer IT-koncernerne i højere grad en enorm størrelse opgjort i børsværdi end i deres økonomiske betydning.

Det er cocktail bestående af 90 pct. børseufori og 10 pct. realøkonomisk værdi.

Derfor vil IT-gruppen kunne blive ramt af et drastisk dyk i børsværdien uden at det behøver at udløse en voldsom negativ ringvirkning til resten af økonomien. Det ligner ikke Wall Street 1929.

Denne vurdering er selvfølgelig udryk for en vurdering, men jeg mener, at det er korrekt. Pointen er derfor, at en voldsom nedtur for disse aktier, ikke behøver at ryste resten af økonomien og USA som nation.

Her i januar er der formentlig lagt op til forsøg på yderligere bjergbestigning i disse vinderaktier. I andet halvår 2021 skete der en koncentration af børsoptimisternes indsats om FAANG+ førergruppen, mens flere og flere andre selskaber blev koblet ud af den stærke optur.

Maskinen er ved at tabe kraft, og det peger i retning af en slutfase for disse aktiers succes.

I det øjeblik kurven for alvor knækker, og næsen peger nedad, er der mulighed for et frit fald.

Børseventyret bygger jo på selvforstærkende medløb, og når et klart toppunkt rammes, kan alle investorerne pludselig se det samme billede af en helt forandret fremtid. Så gælder det om at slippe ud før de andre.

En modvind som tegner sig på aktiemarkedet er mulighed for udsalg udløst af Profit Taking her i det nye skatteår. Som investor kan man gardere sig i passende omfang ved at reducere sine boomplaceringer og dermed få rådighed over en pæn gevinstreserve som rygstød for nye satsninger i 2022.

Omvendt indebærer et nyt år adgang til åbning af nye positioner hos mere kortsigtede finansielle aktører som f.eks. banker, Hedge Funds og lignende. Med årsafslutningen på plads er der grønt lys for nye modige satsninger. Tidspresset er væk.

Konklusion
Oven i alt dette kommer de to stærke økonomiske kræfter: Udsigt til høj vækst i 2022 på ca. +4,5 pct. globalt, herunder overførsel af gode ordrebøger pga. problemer med komponentmangel og prisstigninger.

Der er altså udsigt til kraftig rygvind fra vækst – i særdeleshed hvis Corona bliver overstået i Q2 og flaskehalsene begynder at løsne op. Omvendt er der udsigt til en forandring af nulrente-forholdene.

Tiden er forbi med gratis penge. En form for normalisering af renteforholdene vil indtræde, og jo længere det skubbes ud i fremtiden af centralbanker og politikere des større risiko for en drastisk afsporing.

Den første test af styrken i samfundsøkonomien ser ud til at ramme energimarkedet i Europa. Der er tale om så ekstreme prisudsving, at det kan have medført meget store kapitaltab – og mere kan være på vej.

I vore dage handles alting jo som finansielle aftaler, og outsiders blander sig i vid udstrækning med positionering, selv om de overhovedet ikke har nogen reel eksponering mod disse markeder. Olieprisen tøffer samtidig videre opad som baggrundsfaktor til dette forløb.

Der kan være ugler i mosen på markederne for elektricitet og naturgas i Europa. Ikke godt.

Ukraine er det andet og muligvis delvist relaterede spørgsmål. Da Præsident Biden har accepteret overhovedet at diskutere med Putin om forandringer af de indre forhold i Ukraine, er der nærmest på forhånd tale om et halvt nederlag til Vesten.

Det øger aggressiviteten hos Putin. Ikke godt.

Corona kan rase ud i Q1 som en tredje faktor. Det vil være positivt efter en negativ start med frygt og mulige panikreaktioner, hvilket kan udløse social og politisk uro.

Mens væksten ser ud til at rulle afsted uden stor risiko for afbræk, så er der negativ bias omkring renteforholdene. Når der begynder at ske markante rystelser i opfattelsen af fremtiden med udsigt til mere normale renteforhold og absorbering af et løft opad i priserne, vil rentemarkedet komme ud af den kunstige koma.

Der er ikke tale om et frit marked for rentedannelse i USA, EU og Japan. Når Free Money tiden stopper, er der kun en vej for renten: opad. Obligationer vil omvendt pege næsen nedad i værdi, altså kurstab.

2022 kan blive de store omskifts år, og allerede fra start ser der ud til at være forandringer på vej – men det bliver ikke uden kamp. Fun to play but hard to win.

Lau Svenssen er kommentator hos EuroInvestor og chefanalytiker i firmaet Svenssen & Tudborg.

Læs også: Lau Svenssen med advarsel: Dette viser hvor lidt der skal til for at punktere en succesfuld børshistorie

Læs også: Her er Bank of Americas 2022-favoritter