Henter kommentarer

7 ting du skal se efter i et børsprospekt

Foto: JOHANNES EISELE
Vis mere

Når selskaber går på børsen, sker det typisk for at skaffe penge til at udvikle selskabet.

Men det er bestemt ikke en garanti for, at det ender med at blive en god investering for potentielle investorer. Investeringer i aktier er jo som altid forbundet med en risiko for tab af hele eller dele af investeringen.

Derfor er der flere ting, som du bør se efter i børsprospektet, der også omtales som en 'virksomhedsbeskrivelse, når det drejer sig om et mindre selskab.

Her kan du få nogle indikationer af, hvorvidt aktien er noget for dig, fortæller John Stilhøj fra Aktieinfo. Han peger på en række ting, du bør se efter i børsprospektet.

»Generelt bør du som potentiel investor læse hele prospektet - også selv om det er en hård opgave,« udtaler John Stilhøj, der henviser til, at et prospekt for et stort selskab kan være på 300 sider, mens det for mindre selskaber ofte ‘blot er på 100 sider.

»Som minimum skal man læse investorbrochuren, der kan være på blot 10 sider, og som er et uddrag af prospektet,« udtaler han.

1) Forretningsmodellen

I prospektet finder du en beskrivelse af forretningsmodellen. Den bør du læse, for her får du at vide, hvordan virksomheden fungerer, og hvordan den har tænkt sig at tjene penge. Du får også at vide, hvor meget selskabet håber på at kunne vokse, og hvad der kræves for at nå målene.

»Her er du nødt til at vurdere, om forretningsmodellen forekommer realiserbar. Hos First North-selskaber er det typisk mindre selskaber, der har store visioner, men du må selv vurdere, om ledelsen består af realister, eller de er fantaster,« udtaler John Stilhøj.

Hvis du ikke forstår forretningsmodellen, bør du - ligesom med alle andre investeringer, du ikke forstår - fravælge den. Der er nemlig en risiko for, at du overser noget, forklarer John Stilhøj.

2) Planen

Kig efter, hvad penge fra børsnoteringen skal bruges på. Bruger de nuværende ejere børsnoteringen til at tjene nogle penge, inden de trækker sig ud af selskabet, eller bruges pengene i stedet til at udvikle selskabet og i så fald hvordan.

Du bør  tænke langsigtet, og indstille dig på, at selskabet om 1-3 år kommer med en emission til at vokse yderligere. Det sidste betyder, at du i stedet for at investere f.eks. 20.000 i en aktie nu, så kun investerer 10.000. På den måde kan du gå med i en evt. fremtidig emission, så din oprindelige investering ikke udvandes, forklarer John Stilhøj.

3) Selskabets økonomi

I prospektet beskrives det, hvordan selskabet har klaret sig inden børsnoteringen. Kig efter, hvor langt tilbage der er regnskabstal for, og hvordan virksomheden har klaret sig, f.eks. om omsætningen er stigende, og om virksomheden giver overskud.

»Ulempen er ofte, at selskaber, der går på First North, er meget unge, og at der derfor kun er få regnskabsår at dykke ned i. Derfor kan det være svært at vurdere den store upside eller risiko, der kan være i casen,« fortæller John Stilhøj

4) Virker aktien rimelig prissat

Når du læser prospektet, bør du også vurdere, om aktiens udbudspris er fair prissat. Se for eksempel efter, om selskabet har et eller flere patenter, der kan sikre det en indtjening.

»Du skal kigge efter, om der er noget, som gør casen ekstra god, og som gør det svært for en konkurrent af true selskabet. Tænk over, om det virksomheden slår sig op på nemt kan kopieres af en konkurrent,« udtaler John Sitlhøj

5) Fremtidsudsigterne

Sæt dig ind i fremtidsudsigterne for virksomheden. Hvis selskabet eksempelvis er følsom over for konjunkturudsving, bør du skele til, hvordan økonomien bredt set har det, og vurdere, om du kan sove godt om natten, hvis aktien ryger i en bølgedal.

»Generelt bør du kun investere i First North-selskaber, hvis du har en lang tidshorisont. Værdien i et givet selskab skal jo komme ved at vækstplanerne indfries, og det sker ikke fra dag 1. Vær derfor klar til både gode og dårlige perioder på aktiemarkedet,« forklarer John Stilhøj.

6) De andre investorer

Det er værd at se efter, hvem de andre investorer er. Typisk har en række større investorer givet et forhåndstilsagn om, at de gerne vil investere i virksomheden. Er der kendte navne med noget på spil? Og er der en lock-up periode, der gør, at de ikke lige kan sælge aktien igen straks efter emissionen. Det gælder både dem, som har givet forhåndstilsagn, men også ejerne, som har valgt at selskabet skal børsnoteres.

»Hvis de er gået med til, at de ikke kan sælge aktien inden for f.eks. et år, indikerer det, at de tror på aktien,« fortæller John Stilhøj.

7) Størrelsen på udbuddet

Hvor mange aktier bliver der udbudt?

»Det er interessant, for hvis der kun udbydes et mindre antal millioner aktier i forhold til den samlede værdi af selskabet, kan du risikere at få en position, der er vanskelig at sælge igen. Derfor bør du altid tilpasse dit køb i relation til størrelsen på det frie flow af aktier efter emissionen,« udtaler John Stilhøj​

Han minder samtidig om, at du som investorer ikke skal regne med, at aktien brager i vejret fra første børsdag.

Læs også: Hvad er small-, mid- og large cap-aktier?​

Læs også: Hvad er P/E-tallet?