Henter kommentarer

Det er den mest attraktive opsparingskonto i Danmark: Har du fået sat årets max ind?


Cirka 64.000 skattefri kr.

Så stort et beløb kan dit barn have mere til rådighed som 21-årig, hvis børneopsparingen investeres løbende i stedet for at have pengene stående kontant.

Sådan lyder det fra Camilla Schjølin Poulsen, der er privatøkonom i Nykredit Wealth Mangement, der har regnet på børneopsparingens fordele.

»Forældre vælger ofte kontant placering i bedste mening, for at beskytte børnenes opsparing. Men det kan ende med at være en bjørnetjeneste, idet børnene kunne stå med en større økonomiske robusthed og frihed, hvis opsparingen havde været investeret i stedet for at stå kontant,« skriver hun i en kommentar.

Børneopsparingen er den eneste opsparingsform i Danmark, hvor al rente, afkast og aktiegevinster er skattefri gennem hele bindingsperioden. Men fordelen kan kun udnyttes, hvis pengene investeres.

Ifølge Camilla Schjølin Poulsen bør man gøre følgende fire ting for at udnytte børneopsparingens fordele optimalt.

  • Starte tidligt
  • Indsætte maxbeløbet. Det vil sige 6.000 kr. årligt og samlet set i alt 72.000 kr.
  • Investere pengene
  • Sætte bindingsperioden længst muligt, altså til 21 år.

Indsætter man 6.000 kr. årligt fra barnets fødsel og 12 år frem, forventes gevinsten at være 63.000 kr. efter omkostninger og før inflation. Det forudsætter, at man har pengene bundet i 21 år og investerer løbende undervejs.

»Her er øvelsen »alene« at holde koldt vand i blodet i de dårlige perioder, så man ikke går i panik og sælger ud før tid,« lyder det fra Camilla Schjølin Poulsen.

»Hvis børneopsparingen står kontant nu, og barnet allerede skal bruge pengene indenfor 3-5 år, er det sjældent en god idé at investere. Det handler altså både om at tænke investeringshorisont og risikovillighed,« skriver hun.

Privatøkonomens eksempel tager udgangspunkt i, at man indsætter 6.000 kr. årligt, så man når beløbsgrænsen på 72.000 kr. efter 12 år. Undervejs vil man kunne købe værdipapirer for 6.000 kr. om året, indtil barnet fylder 12 år. Herefter kan den samlede investering stå og alle løbende afkast geninvesteres undervejs, indtil barnet fylder 21 år.

»Vælger man den fremgangsmåde, og investerer man for eksempel i 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer, hvilket er en risiko, der matcher mange, vil pengene forventeligt vokse til omkring 138.000 kr. efter 21 år,« skriver Camilla Schjølin Poulsen, der har taget udgangspunkt i Rådet for afkastforventningers samfundsforudsætninger for 2. halvår 2020 i forhold til forventet afkast efter omkostninger på henholdsvis globale aktier samt obligationer.

Til sammenligning vil der cirka stå 75.000 kr., hvis pengene står kontant til 0,25 pct.

»Og hvis vi fratrækker inflationen vil barnets opsparing rent faktisk tabe værdi, idet inflationen forventes at være højere end de renter, som man p.t. får.«

Camilla Schjølin Poulsen understreger dog, at der altid er en risiko forbundet med at investere. Men typisk har børneopsparinger en lang tidshorisont, og det nedsætter sårbarheden for de udsving, der altid vil komme.

»Og derfor bør man starte investeringen tidligst muligt, både for at få fuld gavn af den vigtige rentes rente effekt, men også for at sænke risikoen ved investeringen,« lyder det fra Camilla Schjølin Poulsen.

Læs også: Amerikansk investorgruppe overtager dansk fodboldklub

Læs også: Nordnet om Bavarian: »Der bør være plads til en pæn kursstigning«