Henter kommentarer

Sådan fungerer udbytter


Udbytte.

Det er et ord, der ofte bliver kastet om sig, når der bliver snakket om investeringer. Men hvad er det helt præcis udbytter har af betydning for dig som investor?

Udbytte er en del af et selskabs overskud, som udbetales til aktionærerne, som jo er medejere af virksomheden. Udbytte er også kendt som en form for udlodning.

Størrelsen på udbyttet indstilles af selskabets bestyrelse, som derefter godkendes ved generalforsamlingen. Stort set altid følger man bestyrelsens indstilling.

Se listen: Her er danske aktiers udbytte

Det vil sige, at et selskab tager en del af dets resultat for en given periode, ofte er det ved afsluttet regnskabsår, som selskabet betaler tilbage til aktionærerne, der har investeret i det givne selskab.

Et selskabs værdier og aktiver er i variende grad afspejlet i aktiekursen. Derfor falder aktiekursen typisk også, når der ryger penge ud af virksomheden, som der for eksempel sker, når der bliver udbetalt udbytter.

Læs også: 98 pct. af overskud går til aktionærerne

Et eksempel kunne være en børsnoteret virksomhed med en aktiekurs på 100 kr., som vælger at udbetale 10 kr. per aktie i udbytte efter aflæggelse af virksomhedens årsregnskab. Når virksomheden har udbetalt udbytte, vil aktiekursen alt andet lige falde til nu at være 90 kr.

Det er dermed penge, du som investor selv har indbetalt i selskabet, der gennem udbytte, bliver betalt tilbage til dig.

Udbytte udbetales på den dag, der kaldes X-dag, som oftest ligger dagen efter generalforsamlingen. Dog går der tre dage før udbyttet er at finde på aktionærernes konto, hvilket skyldes de såkaldte valørdage.

For at få udbytte skal du eje aktien på generalforsamlingsdagen, hvilket altså er dagen før X-dag. Det afgørende her er dog handelsdagen, og dermed har valør- eller betalingsdagen ikke en betydning. Altså skal du bare købe aktien dagen før X-dag for at få udbytte.

Når man som aktionærer får udbetalt udbytte, skal man betale skat af det – også kendt som udbytteskat. Udbytteskat har som udgangspunkt en skattesats på 27 pct. Dog kun op til den såkaldte progressionsgrænse, hvorefter man skal betale 42 pct. i udbytte. I 2022 lå progressionsgrænsen på 58.900 kr., og i 2023 falder den til 57.200 kr.

Læs også: Hvad er bedst -aktietilbagekøb eller udbytte? Det mener kapitalforvalteren

Dette er dog kun, når der er tale om udbytter for danske selskaber. Udbytte fra udenlandske virksomheder beskattes typisk i henhold til skattesatsen i det pågældende land.

En anden form for udlodning er aktietilbagekøb. Her bruger et selskab en del af deres overskud på over en længere periode at købe en del af sine egne aktier tilbage, og derefter i flere tilfælde 'smider de aktier ud.' Nogle gange gemmes de også i virksomhedens skuffe, så de kan blive fordelt til medarbejderne.

Et eksempel på dette kunne være et selskab, der har 100 aktier, som vælger at købe 10 af sine egne aktier og smide dem ud. Derefter vil der kun være 90 aktier tilbage i selskabet, og dermed vil aktionærerne af de 90 aktier eje en større andel af den givne virksomhed.