Henter kommentarer

Vigtig vurdering for alle danske boligejere er blevet afsløret - forstå hvad der sker herfra


Tirsdag løftes sløret for et helt væsentligt tal for de 1,7 mio. danskere, der er boligejere.

Her kan man nemlig logge på Vurderingsportalen og se den foreløbige ejendomsvurdering af ens bolig for 2022.

Og hvorfor er det så spændende?

Fordi de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 ligger til grund for, hvad du skal betale i boligskat fra 1. januar 2024. 

Ved nytår træder den nye boligskattereform nemlig i kraft, som har været længe undervejs. Nederst i artiklen kan du se en tidslinje over, hvad der kommer til at ske fra nu.

Læs også: Forstå den nye boligskattereform

Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit, forklarer, at den ejendomsvurdering, boligejerne i morgen får løftet sløret for, er den foreløbige 2022-vurdering, der ved årsskiftet kommer til at afgøre, om en boligejer skal have en skattelettelse eller en skatterabat, når de nye boligskatteregler træder i kraft. 

Når Vurderingsstyrelsen på et senere tidspunkt er færdige med de endelige 2022-vurderinger, så genberegnes og efterreguleres boligskatten for 2024.

»Det er vel at mærke en 'foreløbig 2022-vurdering', som boligejere om kort tid får adgang til. Og som navnet afslører, er der tale om en midlertidig vurdering, som gælder indtil Vurderingsstyrelsen får udarbejdet den endelige 2022-vurdering. Så noget som egentlig burde føles som en form for festdag for hele projektet med at lave nye ejendomsvurderinger har en noget besk bismag,« lyder det fra boligøkonomen.

Læs også: Skal forældrekøbet overdrages til børnene? Derfor kan det betale sig at gøre nu

Og da vurderingen ikke er endelig, kan boligejerne heller ikke klage over den, pointerer Mira Lie Nielsen. 

»Boligejerne må altså leve med i 2024 at skulle betale boligskat på baggrund af en værdi, som kan komme til at ændre sig, og man kan som boligejer risikere, at der vil være restskat, der skal betales en gang i fremtiden. Har man eksempelvis fået en for lav ejendomsvurdering og fået sig en pæn skattelettelse næste år, så vil der altså på et tidspunkt komme en regning, da der er en restskat, som skal betales,« forklarer hun.

For en stor del af boligejerne vil der dog være tale om små reguleringer, når den endelige 2022-vurdering en dag er klar.

»Men vi kan ikke komme uden om, at hele denne overgang er så rodet, at mange boligejere er ramt af usikkerhed og bange anelser for konsekvenserne for deres boligskat og ejendomsværdi. Et yderligere forvirrende element er, at den foreløbige 2022-vurdering kommer før, end hovedparten af landets boligejere har modtaget deres længe ventede 2020-vurdering, og derfor skal forvirringen nok blive tæt på total, når disse i stort antal efter planen bliver sendt ud i 2024,« siger Mira Lie Nielsen.

2020-vurderingerne har betydning for beskatningen i årene 2021-2022 og for en eventuel tilbagebetaling af for meget betalt boligskat for årene 2011-2020.

Læs også: Christian arbejdede 100 timer om ugen. Men ét øjeblik hos lægen ændrede alt

Boligejerne skal dog være opmærksom på, at den ejendomsvurdering, der lander tirsdag, ikke er en skattebillet.

Faktisk skal boligejerne vente helt til november for at finde ud af, hvad de skal betale i boligskat i 2024, når forskudsopgørelserne for 2024 begynder at blive sendt ud. 

»I forskudsopgørelsen kan man til den tid se både hvad ejendomsværdiskatten og grundskylden kommer til at være. Man vil også kunne se, om man er en af de 80 pct. af boligejerne som står til en skattelettelse i 2024 eller om man tilhører de resterende 20 pct. som tildeles en skatterabat, der sikrer, at boligskatten ikke stiger som følge af de nye regler,« forklarer boligøkonomen.

Læs også: Se listen: I disse kommuner er det blevet lettere at købe bolig

Som hovedregel er der skattelettelser på vej til landets husejere, mens budgettet hos ejerne af ejerlejligheder beskyttes af skatterabatten. Men det er altså beløb som vil blive korrigeret, når den endelige 2022-vurdering kommer. 

»Kan man ikke vente til forskudsopgørelsen med at se boligskatten for 2024, så kan man få en idé om beløbenes størrelse på en af de boligskatteberegnere, som blandt andet Skatteministeriet stiller til rådighed,« pointerer Mira Lie Nielsen. 

Selvom man ikke kan klage over den foreløbige ejendomsvurdering, så vil den endelig vurdering komme en dag, som man kan klage over.

»Derfor kan det være en god idé allerede nu at foretage en mental rejse tilbage til starten af 2022 og tænke over, hvad man mener, ens bolig var værd på det tidspunkt. Man kan eventuelt også tale med folk i nabolaget og sammenligne vurderinger og overveje om forskelle i vurderingerne giver mening,« siger Mira Lie Nielsen. 

Hun tilføjer, at man dermed kan forberede sig på at den endelige vurdering kommer i løbet af næste år, og derfor være bedre forberedt på om der er grundlag for at klage, eller om man er ganske godt tilfreds. 

»Man skal huske, at en højere vurdering ikke betyder højere boligskat – stiger vurderingen så meget at satsnedsættelserne ikke er nok til at give en skattelettelse, så får man en skatterabat, som basalt set er en skattegave,« pointerer hun. 

Læs også: Her får eleverne privatøkonomi på skoleskemaet

Mikkel Høegh, der er boligøkonom i Jyske Bank, forklarer, at hele meningen med den nye boligskattereform er, at boligskatten skal følge med boligpriserne.

»Det vil sige, at når boligpriserne fremadrettet stiger, så kommer man til at betale mere i skat. Og når boligpriserne fremadrettet eventuelt falder, så kommer man til at betale mindre i skat. Det er en god idé at have et skattesystem på den måde, da det er med til at stabilisere vores økonomi og den finansielle stabilitet,« forklarer han.

Men når 2024 skydes i gang, skal alle boligejere fortsat betale den skat, som de gjorde før nytår. Her vil 80 pct. af boligejerne få en skattelettelse, mens 20 pct. får en skatterabat, der fastholder deres skat på samme niveau som nu. 

»For at få den nye skattereform til at glide igennem, så har man sagt at der ikke er nogen eksisterende boligejere, der skal frygte for, at boligskatten bliver sat op,« lyder det fra boligøkonomen.

»Men hvis boligpriserne stiger efter 1. januar, så er der nogen boligejere, der kommer til at betale mere. Og tilsvarende hvis boligpriserne falder efter 1. januar, så er der nogen, der kommer til at betale mindre,« tilføjer han. 

Tidslinje:

  • Tirsdag den 12. september 2023: Alle danske boligejere kan logge på Vurderingsportalen og se deres foreløbige ejendomsvurdering for 2022. 
  • November: Til november bliver forskudsopgørelsen for 2024 offentliggjort, og her kan boligejerne se hvad de skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024. Man vil også kunne se, om man er en af de 80 pct. af boligejerne som står til en skattelettelse i 2024 eller om man tilhører de resterende 20 pct. som tildeles en skatterabat, der sikrer, at boligskatten ikke stiger som følge af de nye regler.
  • Den 1. januar 2024: Den nye boligskattereform træder i kraft, og boligejerne skal dermed betale efter de nye regler. 
  • Senere og ubestemt tidspunkt: På et senere tidspunkt, som endnu ikke er kendt, vil Vurderingsstyrelsen være færdige med de endelige 2022-vurderinger, og herefter genberegnes og efterreguleres boligskatten for 2024. Det er også her, når du har fået din endelige vurdering for 2022, at du kan klage over den, hvis du mener, at den ikke er retvisende. 

Læs også: Sådan får du råd til det gode liv, selvom du får en lav løn

Læs også: Særligt lån har betydning for dig – som boligejer og som boligkøber