Henter kommentarer

Kommentar: Kim Fournais’ opgør med finansielle myter


Hvis der er én ting Euroinvestor som et uafhængigt finansmedie står vagt om, er det de frie finansielle markeder.

Den position har trange vilkår i disse år, hvor finanssektoren selv har været gode til at skyde sig selv i foden ved forskellige lejligheder. Sektorens problemer til trods kommer vi ikke uden om, at finansmarkedets tilbliven har været en af de vigtigste opfindelser i verdenshistorien.

Lige siden den første aktie så dagens lys i Holland i 1602 har verden ikke set sig tilbage.

I de efterfølgende 100 år overtog hollænderne verdenshandlen, og da den finansielle innovation blev kopieret af englænderne var alle forudsætninger klar til den industrielle revolution og den markedsøkonomi, der har løftet velstanden varigt for første gang i menneskets historie.

Uden aktier, obligationer, finansielle instrumenter og børser kunne vi have skudt en hvid pil efter jernbaneboomet i 1800-tallet, bølgen af elektrificering i 1920’erne, statsobligationer, der finansierede USA’s militære oprustning i 40’erne. Og så videre.

Bag mange af de seneste hundrede års markante kvantespring til gavn for menneskeheden har det finansielle marked som et kollektiv stået klar med den væsentligste forudsætning: Penge.

Alligevel har det finansielle marked, og penge i sig selv, siden tidernes morgen været synonymt med grådighed, fordærv og ren og skær ondskab. Penge er roden til alt ondt.

Den evindelige kritik af det finansielle system er taget til i disse år. Først en Finanskrise og siden har en perlerække af skandalesager uden tvivl skubbet til en vrede, ja nærmest et had mod hele det finansielle system.

Udviklingen i Meme-aktier som Gamestop og AMC er til dels et udtryk for spekulation, men hele miseren startede med et oprør mod Wall Street. Også en stor del af kryptoverdenen har et slutspil omhandlende et endelig opgør med finanssektoren som endemål.

I Danmark står den finansielle sektor vingeskudt og bovlam tilbage. Folkets vrede og regeringens iver for at regulere og beskatte hårdere og hårdere møder stort set ingen modstand.  Ingen skal nyde noget.

Ingen tør fortælle den fantastiske historie om, hvor stor betydning et velfungerende finansielt system og marked har for vores fremtid. Men så kom Kim Fournais forbi.

I en ny kampagne med en række små animerede videoer er det ligefrem lykkedes Saxo Bank-stifteren at give finansmarkedet et nærmest hyggeligt og optimistisk skær.

Kampagnen tager udgangspunkt i de mange myter og misforståelser, der hærger finansmarkedet, men tager herfra et helt andet afsæt end de store landvindinger finansmarkedet har bidraget til gennem tiden.

I stedet fokuserer Kim Fournais på, hvad det enkelte menneske kan gøre med sine egne penge, og hvordan adgangen til hele det finansielle system for helt almindelige mennesker (jo, jo, man er vel også købmand) gør det muligt for individet at genvinde kontrollen over ens egen finansielle fremtid. Ja, ligefrem gennem opsparing og investering at påvirke verdens gang.

Mens impact og ESG-investering gennemsyrer pensionskasser og flere og flere private investorer, så lægger Saxo Bank vægt på, at der ikke findes rigtigt og forkert for kollektivet. I stedet er valget af investeringer op til den enkelte.

“Penge er et redskab. Det finansielle system er blot et system. Det er ikke en ideologi,” som Kim Fournais udtrykker det.

I stedet for det økonomisk-analytisk forsvar for aktier, investering og finansmarkeder, som jeg selv ynder at holde båltaler om, går Kim Fournais den filosofisk-eksistentialistisk vej.

Alene ved at tage stilling til egne investeringer kan penge være en kilde til lykke og. Penge kan være en kilde til lykke og dermed selve meningen med livet. Med penge som redskab kan vi tage ejerskab over vores finansielle fremtid.

“Så tager du også ejerskab over dit liv.”

Når ingen andre tør, så fortjener dette glade budskab at blive hørt.

Læs også: Simon Richard Nielsen: Vi er i fuld gang – boblen på aktiemarkedet brister under overfladen

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: Julerally på markedet?