Henter kommentarer

Lau Svenssen: Status i marts og udsigter for aktiemarkederne i 2021


Nærværende er en opsummering af Lau Svenssen’s foredrag for DAF Nordsjælland afholdt 22-03
kl. 17.10-18.45.

Konklusion: Operationelle 2021-forholdsregler til brug for en moden privat dansk investor.

Realkreditlån skal have/omlægges til fast rente og længst mulig løbetid (dog set i forhold til merudgifterne ved en ændring). Offensive kapitalplaceringer skal foretages med fokus på Europa (Tyskland) suppleret af højvækstlande i Asien (investeringsforeninger). Potentialet for fremgang er stort og aktiekurserne fair prissat.

Omvendt er kursniveauet meget højt i USA. Man bør derfor holde lav andel i USA og helt undgå FAANG+ segmentet (fx Tesla). Begræns andelen i de højt vurderede danske index-papirer. Pas især på Grønne Aktier, som er markant overvurderede. Sats i stedet på selskaber med vilje til en grøn omstilling (Sort til Grøn). Omstilling kan give kursgevinster – ikke en allerede anerkendt grøn status.

Markedssituation marts 2021


USA og store dele af Europa er All Time High i aktieværdi. Buffett Indicator (USA) ligger på 200+ pct. Normen er ellers kun 80-100 for dette nøgletal. Beregning: Børsmarkedsværdi/BNP. For Tyskland er tallet kun 65 pct., mens Danmark også ligger højt oppe omkring 180 pct.

Renterne er begyndt at stige på amerikanske obligationer (10-årig: 1,72 pct). Tyskland er fulgt med i et lavere tempo (-0,30 pct). Frankrig (-0,05 pct.) er tæt på at passere nulpunktet. Corona-nedlukningerne er det afgørende punkt (krisehåndtering og økonomiske følgevirkninger), og den politiske (ikke den faglige myndighedsbaserede) styring af dette ansvar skal »landes« blødt for at afværge en truende samfundsomvæltning ved synlig fiasko eller en krisesituation. Det er den afgørende politisk kamp i øjeblikket. Afgørende virkemiddel for at opnå succes i tide er vaccination. Ingen kender dog resultatet i form af effekt og varighed, herunder modvinden fra stadig flere mutationer. Perspektivet er, at corona i løbet af sommeren vil blive anset for nedkæmpet eller begrænset så meget som det er muligt. Herefter: Ny Normal.

Politisk vil eventuel kollaps for vaccinationsprogrammernes virkning kunne udløse voldsom ballade, da tålmodigheden med corona-nedlukninger og begrænsninger i frihedsrettighederne er brugt op. Det er i al sin enkelhed udtryk for, at cost-benefit har været helt skævt vurderet af magthaverne pga. deres frygt for ikke at kunne leve op til en norm de selv fastlægger for ansvaret.

Stormagterne er i gang med to udskiftninger. Biden repræsenterer tilbagevenden til »old school politics« i USA. Angela Merkel, Tyskland, vil ikke genvælges i september, og CDU/CSU får svært ved at beholde regeringsmagten. Jeg forventer en bred midtbaseret regering og en blødere linje fremover for Tyskland og Euroland’s udvikling, dvs. reduceret fokus på en stram/sikker økonomisk politik og mere vægt fremover på vækst, bløde værdier og miljøhensyn. Det vil svække Euro lidt.

Omvendt har Biden-administrationen åbnet så voldsomt for nye støtteprogrammer, at statsfinanserne igen i år vil udvise et abnormt stort underskud. Tilliden (kreditværdigheden) bliver det afgørende svage punkt som kan sende renterne opad for alvor i USA. Det bliver ikke stigende inflation, som opstår som et (forbigående) startup ryk i år pga. afbrudte forsyningskæder.

De storpolitiske problembørn/trusler/jokers er Rusland, Kina, Tyrkiet – Putin, Xi og Erdogan. Mellemøsten og olieprisen vil fortsat være en kilde til bekymringer og mulighed for belastende udsving.

Fem forhold skal vurderes: udbud, efterspørgsel, struktur, mennesker, tid


Udbuddet: Vil vokse med mange og store IPO’er pga. højt kursniveau, især IT og retursalg af selskaber (fx Huscompagniet) fra kapitalfonde. Take Overs vil kun reducere aktiemængden svagt. Opkøb af egne aktier vil være lavt. Kvalitetsvurderingen af aktier fra Emerging Markets vil blive opgraderet.

Efterspørgsel: Nulrenter øger investeringslysten i Euroland (mange nye, rigtige investorer). Tyskland er spændende på det punkt med en uudviklet aktiekultur (= stor tilgang). Begærlighed og misundelse (fear of missing out) er drivkræfter. Investorernes risikovilje er vokset markant i 2020.

Unge frygtløse aktører med aggressiv adfærd i IT/High Tech/Hot stocks kan få en afklapsning. Kursudsving øger/smadrer kraften bag køb/salg (selvforstærkende medløb). De er hele tiden positiv udvikling fra løbende opsparings placeringsbehov.

Struktur: Ekstremt lave renter stiller aktier godt (TINA: there is no alternative). Alt for stor vægt fra indeksplaceringer, herunder ETF’er med lave omkostninger. Algoritme-handel, shorting og hedge funds giver høj volatilitet (maskiner og ikke mennesker står bag stadig flere handler).

Risikoviljen øges, og nye aktører har endnu ikke oplevet en hård afklapsning. Medløb og spredning af ideer er taget kraftigt til. Antallet af investorer er eksploderet, og mange har derfor begrænset viden og erfaring. Teknisk analyse kobler sig automatisk på forløb med bølgedannelse. Story telling og grøn omstilling med udbredelse til ESG-positivisme er på vej frem. For 2021 er der udsigt til et rebound i aktiviteten med et stort løft i indtjeningen, der vil føre til højere udbyttebetalinger. Der kan komme politisk dirigerede indgreb i USA mod IT-giganterne med krav om regulering eller
opdelinger.

Mennesker: Denne faktor er et af de mest åbne spørgsmål og kan derfor få stor betydning. På selskabssiden er det de store IT-bosser i USA, som får størst opmærksomhed. Her kan der måske indtræffe markante udviklingsforløb.

Strukturen i vores tid er dog meget politisk fokuseret. De omtalte forandringer i USA og Tyskland er vigtige. Biden må vurderes som lidt af en marionetfigur, og partisystemets folk vil følge en vej tilbage mod en traditionel systemloyal linje.

Tyskland står over for et generationsskifte på magtens tinde, men udfaldet er svært at forudse. Logisk set vil det blive en mere moderne og blødere politisk kurs, der vil bane vej for det samme for Euroland generelt – mere diskussion men større enighed.

Alt dette forudsætter en smertefri afvikling af corona-nedlukningerne/vaccinationerne. Hvis dette forløb går galt, kan der opstå voldsomme begivenheder, som vil kalde nye folk frem på banen. Jokere i personspørgsmål vil der være mange af i en tid med opbrud og ukendte udfordringer. Vi kender slet ikke disse personer – endnu. Et særlig vigtigt punkt kan blive: nye fjendebilleder.

Tid: I 2021 står barometret på Foranderligt, altså et omskift. Den type situation indebærer altid mange udfaldsmuligheder. Det bliver nok til NY Normal og ikke en tilbagevenden til de traditionsbundne 2019-forhold. Rebound med glæde er sandsynlig, når corona-lammelsen ophører i andet halvår.

Tidspunktet i historiens gang er nået opbrud af strukturen i Europas (og USA) nationalstater og demokratier, der reelt har udviklet sig til elitære oligarkier. Superstaternes tid som politiske projektorganisationer er forbi. Mennesket skal sættes i centrum – et for et. Our lives matter.

Konklusion for aktierne: udsigt til et godt afkast i Europa (underperformance i Danmark). Men der er høj risiko som følge af ATH-kursniveauet i USA, hvor en hård landing/punktering af FAANG+ boblen er en klar trussel. En sektorrotation til Ny Normal er det konstruktive håb.

Mit bedste råd: Tænk langsigtet og køb selskaber med en ordentlig forretning som indhold.

Lau Svenssen, Euroinvestor

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: 3 glemte danske aktier

Læs også: Kommentar: Her er potentialet i Bavarian Nordic-aktien