Henter kommentarer

Vurderingsstyrelsen: Skæve ejendomsvurderinger kan blive ændret


 

Tirsdag har alle danske boligejere fået adgang til at se deres nye foreløbige ejendomsvurderinger for 2022.

Der er dog situationer, hvor de afviger markant fra de endelige vurderinger. 

Derfor er der givet adgang til, at boligejere i helt særlige tilfælde kan få rettet deres foreløbige vurdering.

Det oplyser underdirektør Claus Houmann fra Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse onsdag middag. 

Læs også: Mere eller mindre i boligskat? Sådan bliver størstedelen af danskerne ramt

Tidligere har Vurderingsstyrelsen ellers meldt ud, at man først kunne klage over sin ejendomsvurdering, når man havde fået den endelige ejendomsvurdering på et tidspunkt i 2025. 

»Det helt klare udgangspunkt er, at den foreløbige vurdering står fast – fordi den netop er foreløbig og vil blive reguleret efterfølgende ved den endelige vurdering. Men der kan være helt særlige tilfælde, hvor boligejeren kan få efterprøvet den foreløbige vurdering, hvis den afviger markant eller i øvrigt opfylder en række andre kriterier,« lyder det fra Claus Houmann.

Vurderingsstyrelsen skriver, at de i helt særlige tilfælde har mulighed for at tage de foreløbige vurderinger op til revision af egen drift, for eksempel hvis der er markante fejl i beregningen.

Læs også: Boligøkonomer: Her kommer den nye reform til at påvirke boligpriserne 

I pressemeddelelsen fremgår det, at der efter offentliggørelsen af de foreløbige vurderinger tirsdag har været eksempler på, at grundværdien er højere end ejendomsværdien. 

»I de nye ejendomsvurderinger vil ejendomsværdien i langt de fleste tilfælde være højere end grundværdien, men der vil være undtagelser. Det kan for eksempel gælde i tilfælde med blandede ejendomme, hvor en andel af ejendommen er anvendt til boligformål og en anden til erhvervsformål, eller hvis grunden potentielt kan udstykkes og dermed afviger fra ejendommens bedste økonomiske anvendelse,« skriver Vurderingsstyrelsen.

I pressemeddelelsen kommer Vurderingsstyrelsen med fire eksempler på, hvornår man kan få ændret sin foreløbige vurdering.

Læs også: Vigtig vurdering for alle danske boligejere er blevet afsløret - forstå hvad der sker herfra

Dem kan du læse herunder: 

 • Køb og salg
  Hvis det i forbindelse med salg viser sig, at den handelspris, som for eksempel en ejendomsmægler forventer at kunne sælge ejendommen til, afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 pct., kan ejer rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen og anmode om, at den foreløbige vurdering ændres til den forventede handelspris.

  Det samme gælder for en køber, der køber ejendommen til en pris, der afviger mere end 20 pct. fra den foreløbige vurdering. Her har køberen ret til at få ændret den foreløbige vurdering til den pris, som ejendommen rent faktisk er handlet til.
 • Nybyg, ombygning og andre større ændringer
  Hvis en boligejer for eksempel har lavet en ny bygning eller en ombygning, som har øget eller sænket ejendommens værdi, vil det i nogle tilfælde ikke været indregnet i den foreløbige vurdering. I sådan et tilfælde har boligejeren mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er blevet ændret i et omfang, så den almindeligvis ville blive omvurderet.
 • Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering
  Hvis en boligejer kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering – og der ikke allerede er taget højde for det i den foreløbige vurdering – så kan den foreløbige vurdering blive ændret.
 • Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans
  Hvis en boligejer kan dokumentere, at en højere instans har fastsat boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022, så kan den foreløbige vurdering blive ændret. En højere instans kan for eksempel være et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol.

Læs også: Boligøkonom om nye vurderinger: 'Det kan simpelthen ikke passe'