Henter kommentarer

Gennemgang af C25: FLSmidth kan til at bidrage stort til den grønne omstilling


I denne artikelserie gennemgår Lau Svenssen samtlige 24 selskaber på den danske hovedliste. FLSmidth indgår i listen »Farven Grøn - Køb aktierne«

Gentagne udskydelser af et opsving i investeringerne inden for mineraler har kendetegnet FLSmidth i årene 2015-20. Det har været op ad bakke – og omsætningen faldt ligefrem. Minesektoren har oparbejdet et stort behov for opgradering, og start på helt nye projekter vil også komme (især i kobber og guld). Kundekredsen består af få, meget store mineselskaber og en række mindre, specialiserede firmaer med en enkelt mine – med guld eller et andet værdifuldt mineral. De store mineselskaber har styret deres investeringer særdeles stramt og reelt slidt ned på deres kapacitet. Hensynet til udbetaling af et højt udbytte (fra det frie cash flow) har haft første prioritet i deres planlægning.

FLSmidth har derfor haft lav aktivitet inden for store projekter, og butikken er holdt i gang fra løbende opgaver med salg af reservedele (sliddet er meget stort), serviceopgaver og mindre ordrer på forbedringer og ny teknik (IT).

Med den kraftige opgang i priserne på de fleste mineraler er der udsigt til et skift til markant højere investeringer i de kommende år. Et af de største selskaber har allerede meddelt, at deres budget for investeringer i de næste par år er forhøjet med 25 pct., men det ligger fortsat lavt. Kobber og jernmalm har indtil videre fungeret som frontløbere. Af samme årsag oplever jernmalm nu et stort setback i prisen, men det er spillets regler. Dækningsbidraget er fortsat flot.

Læs også: Gennemgang af C25: Bavarian Nordic har gang i et "alt-eller-intet" projekt

FLSmidth er i færd med at skulle overtage TK Minerals, ThyssenKrupp’s afdeling for mineraludstyr. Aftalen må vurderes som gunstig for FLSmidth, som derved gearer op just som markedet i sektoren er ved at stå over for et opsving. Det langstrakte overtagelsesforløb på over et år ser ud til at bero på et ønske fra sælgeren om at selv at afslutte opgaver med dårlig rentabilitet (”Kagesager”). Finansieringen af købet har FLSmidth sikret sig på forhånd ved at gennemføre en direkte aktieplacering.

Ud over positive udsigter for vækst inden for mineraler, vil de kommende års store grønne investeringer kræver enorme mængder af råmaterialer. Sjældne jordarter, genbrug og CO2 fangst (især på cementfabrikker) er vækstmuligheder. Den afgørende indsats er dog, at udvikle bæredygtige produktløsninger til den meget sorte mineindustri. Her kan FLSmidth åbne et glimrende marked, idet kunderne er villige eller tvinges til at bruge de nødvendige penge herpå.

Læs også: Gennemgang af C25: Mærsk har vind i ryggen - det skal de udnytte

Cement divisionen kører derimod på lave omdrejninger med den omtalte vågeblusmodel med løbende aftersales opgaver. Høje energipriser og CO2 fangst kan give nye muligheder.

Der er udsigt til et decideret ryk opad i størrelse igennem 2020’erne. Men investorerne er dvaske og vil se resultater. De opfatter aktiens skuffende kursudvikling som mistillid til selskabet, altså et negativt feedback loop.

Når ordrerne begynder at rulle ind, kan det være for sent at købe aktien. FLSmidth er efter min opfattelse en af de mest lovende virksomheder mht. bæredygtig omstilling og udsigt til at yde et stort bidrag til omstilling mod mindre miljøbelastning.

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25-listen: Farven rød – overvurderede aktier

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25 listen: Farven gul første segment - lovende potentiale