Henter kommentarer

Gennemgang af C25: Bavarian Nordic har gang i et "alt-eller-intet" projekt


I denne artikelserie gennemgår Lau Svenssen samtlige 24 selskaber på den danske hovedliste. Bavarian Nordic indgår i listen »Farven Grøn - Køb aktierne«

Selskabet befinder sig i et tidligt trin med almindeligt salg og drift. Den afgørende indsats drejer sig fortsat om R&D-projekter med nye former for vacciner. Fokus er lagt på forebyggende vacciner, og selskabets helt store ide om at udvikle terapeutiske vacciner (lægemidler mod sygdomme) er på vågeblus.

Den eksisterende aktivitet og de tilkøbte modne vaccineprodukter fra GSK er imidlertid blevet skubbet til side af R&D-projektet omkring en ny Corona-vaccine med markant forbedrede egenskaber, herunder længere virkningstid. Netop på det punkt ser de første vaccineprodukter ud til at have for dårlig beskyttelsesvirkning. Indførelse af Tredje Stik afspejler denne situation - uden at ”man” vil erkende problemets alvor. Der er kort sagt desperat brug for noget bedre, men indtil en forbedret løsning kan lanceres, fastholdes den officielle tillid til den gældende orden.

Læs også: Gennemgang af C25: Mærsk har vind i ryggen - det skal de udnytte

Hvis der indtræder et alvorligt Corona-forløb i vinter med runde 3-4, kan behovet for en markant forbedret vaccine blive presserende. Bavarian har opnået en form for statsligt sikkerhedsnet omkring R&D-opgaven, som overstiger selskabets økonomiske bæreevne – ikke direkte i udgifter men vurderet ud fra risikoen i projektet og ønsket om en hurtig færdiggørelse. Det er et ”alt-eller-intet” projekt, som helst skal gå stærkt med færdiggørelsen.

Selskabet står dermed i en særdeles interessant nøglerolle, men udfaldet skal opfylde kravene. De er blevet skærpet i forhold til de meget lempelige rammer, som de første vaccineprodukter kunne opnå betinget godkendelse ud fra. Efterfølgende er en rigtig godkendelse opnået, men som omtalt ser der ud til at være begrænset virkningstid og de faktiske sygdomsforløb rejser alvorlig tvivl om værdien. Sagen er blot, at ”man” er blevet nødt til at ”tro” på sine egne tidligere beslutninger. Desperation?

Læs også: Gennemgang af C25: Ambu har en form for magnetisk tiltrækningskraft - volatilitet og store visioner

Corona-projektet er blevet det dominerende element hos Bavarian som følge af den forcerede indsats i udviklingsarbejdet. Det samme gælder for investorernes opfattelse af aktien. Alene hos Nordnet er der 29.006 ejere af aktien, og det er et meget højt tal. De øvrige dele i virksomheden kører videre parallelt til opgaven med udvikling af en ny og forbedret Corona-vaccine.

Udviklingen i Corona-smitte i det næste halve år udgør den ydre ramme. Succesfuld virkning af vaccinekandidaten er opgaven, som skal afklares. Spørgsmålet om virkningen af de eksisterende vacciner er et andet aspekt, og som tiden går vil der blive større klarhed herom.

Afklaring af Stop/Go og en foreløbig godkendelse er derfor svær at bedømme, da der kan blive sat turbo på projektet, hvis epidemien løber løbsk en gang til. Andre projekter vil også byde sig til i kampen om at frembringe det bedst fungerende forebyggende hjælpemiddel.

Læs også: Gennemgang af C25: Danske Banks glanspolerede facade er krakeleret - ingen har lyst til at fejre det med en stor fest

Bavarian er en lille specialist inden for moderne vacciner. Dette segment af lægemidler har ikke nydt stor anseelse eller interesse fra big pharma koncernernes side. Corona-plagen har pludselig skabt fornyet opmærksomhed og positiv interesse. Bavarian er ”Rudolf med den røde tud”, som måske kan hjælpe os med at tackle en ukontrollabel sygdom bedst muligt. Andre smitsomme sygdomme kan og vil dukke op, og derfor er Bavarian ved at blive en virksomhed med samfundskritisk betydning. Myndighederne (primært bioberedskabet BARDA) i USA har allerede et fast greb i selskabet via aftaler om koppevacciner og indsats mod nye mulige trusler. Selskabet medvirkede også ved udviklingen af en vaccine mod ebola, der blev sponseret af USA. I den forbindelse erhvervede Johnson & Johnson en aktiepost på den gang 10 pct. i Bavarian og den er fastholdt – selv om J&J ofte afvikler den slags.

Læs også: Gennemgang af C25: GN er ramt af et hjerteanfald - aktien er "faldet ud af sengen"

Som aktie er Bavarian særdeles spændende men med en høj risikoprofil, idet skuffelser i R&D-forløbet og den efterfølgende godkendelse kan ramme aktien hårdt. Selskabet bakser generelt med langt større opgaver/projekter end man formår at gennemføre i ønsket tempo. Pointen her er, at ønsket/kravet til tempo i øjeblikket bestemmes af ledelsen ud fra de tekniske og økonomiske muligheder. Hvis samfundets ønske pludselig rykkes op til ”Full speed ahead”, så er der behov for en form for magtovertagelse, ”nationalisering”. I vore dage sker den slags via opkøb udført af en stor koncern, som for sit vedkommende sikrer sig via tilsagn om statslig opbakning videre frem. Båndet til USA er der allerede, men det kan blive ændret til en mere håndfast indrullering.

For investorer må Bavarian anses som en særdeles spændende aktie – men det handler om evnen til at opnå succes med nye produkter, som først skal udvikles. Q3 regnskabet offentliggøres 05-11.

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25 listen: Farven gul første segment - lovende potentiale

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25-listen: Farven rød – overvurderede aktier