Henter kommentarer

Gennemgang af C25: Mærsk har vind i ryggen - det skal de udnytte


I denne artikelserie gennemgår Lau Svenssen samtlige 24 selskaber på den danske hovedliste. Mærsk indgår i listen »Farven Grøn - Køb aktierne«

Rederiet har uventet fået et gevaldigt come back takket være boom’et inden for transport af containere. Corona-nedlukningerne førte til et hidtil ukendt afbræk i varestrømmene. Genstarten har været så kraftig, at det førte til mangel på kapacitet - og det udløste hurtigt voldsomme prisstigninger på fragt. Maersk har udnyttet sit globale transportnet (stand alone koncept) med skibe, havne og landbaseret service. Pålidelighed i udførelsen af transportopgaver er pludselig blevet værdsat igen efter mange års nedadgående pres på priser og dermed indtjening, hvor det var alles kamp mod alle. Den nye situation med mangel på kapacitet kan sætte skub i ønsket om integration af transport og fremme betydningen af service-elementet. Direkte relationer mellem rederiet og kunden er perspektivet, hvorved mellemled (speditører som DSV) vil blive trængt baglæns. Maersk kan dermed få skub i organisk vækst i satsningen på ekspansion i landtransport (The last mile). Det punkt er vigtigt i den langsigtede strategi. Store opkøb er for dyre.

Læs også: Gennemgang af C25: Ambu har en form for magnetisk tiltrækningskraft - volatilitet og store visioner

Corona-turbulensen har indtil videre givet et løft i indtjeningen af enorm dimension. Samtidig ser markedsudviklingen ud til at gå præcis i den retning, som Maersk ønsker. Det kan blive en katalysator, som sætter fart i satsningen på mere direkte kunderelationer. Værdien af det store og velfungerende transportapparat er tilbage som trumfkort over for kunderne.

Men ingenting varer evigt, og Maersk oplever i år nærmest en situation med Windfall Profit. Volumen øges ikke markant, og det er langt højere salgspriser og stor efterspørgsel fra kundernes side som giver Bonanza. Nettoresultatet i år vil ramme ca. 100 mia. kroner. Eventyrets længde afhænger af økonomiens udvikling og selve tidens gang, idet der gradvis vil komme mere orden i sagerne. Mit gæt er fortsat livlig aktivitet og meget høje priser i Q1, hvorefter der må komme en form for glidning ned mod en ny normal tilstand. Indtjeningen i Q2 kan falde drastisk – men formentlig vil det lande på et markant højere niveau end prisniveauet lå på frem til Corona-afbrækket i Q1/2020. Tiden med transport til lav pris kommer ikke tilbage før der indtræder et dyk i konjunkturforholdene.

Læs også: Gennemgang af C25: Danske Banks glanspolerede facade er krakeleret - ingen har lyst til at fejre det med en stor fest

Hos Maersk står man i en gunstig stilling med pause i skibsinvesteringerne. Man træder vande og nøler med satsning på store skibe pga. uklarhed vedrørende indførelse af nye former for brændstof (CO2 reduktion). Pausen vil strække sig mindst tre år frem. Formentlig kommer den næste stribe af miljøvenlige mega-carriers med fremtidssikret maskineri tidligst ud på vandet i 2025.

Pointen er, at denne pause vil give forbedret udnyttelse af kapaciteten, og i den udstrækning andre rederier følger trop, vil hele branchen standse op. Det gentagne pres fra tilgang af for mange nye skibe vil dæmpes. Wait and see er rederiernes attitude. Nye skibe skal jo kunne fungere under de skærpede miljøregler 25 år frem i tid, altså til 2050, hvor den politisk orkestrerede redningsplan for menneskehedens overlevelse fra egen CO2 belastning skal være i fuld kraft.

Maersk kan derfor optimere driften af sin store flåde og udnytte andre rederiers ledige kapacitet direkte (ved chartring) eller indirekte (ved deling af skibskapacitet). Mens man leder efter den bedste løsning på brændstof og maskineri, kan man bruge kræfterne på styrkelse af servicetilbud til kunderne via IT og udvidelse af land-organisationen.

Læs også: Gennemgang af C25: GN er ramt af et hjerteanfald - aktien er "faldet ud af sengen"

Perspektivet for indtjeningen rummer derfor gunstige muligheder frem mod 2025. Maersk har omsider fået vinden ind i ryggen, og det gælder nu om at finde en bedre balancen mellem øget dynamik i organisationen og stringent performance i den stive ramme, som Maersk udgør. Nutidens ledelse skal også formå at gennemføre en omstilling/udvidelse, hvor søfarten benyttes som skelet men får mindre vægt i hele koncernen. Maersk skal over for slutkunderne fremstå som udbyder af langdistance transportservice med rederiaktiviteten som kernepunktet.

Aktien (17.700) har efter en kraftig optur på grundlag af rateboom’et og opjusteringer af guidance for indtjeningen. Det skiftede til et setback med pause. Næste fase med fornyede kursstigninger ser allerede ud til at være indledt.

Min vurdering er, at Maersk vil udvikle sig mere i retning af en servicevirksomhed, hvor skibsruterne er den afgørende salgsparameter og indtjeningsmæssige krumtap. Forandringen vil aktiemæssige bane vej for et skift i vurderingsmetoden fra at være rederipræget (kendetegn er store udsving og fokus på vægten af aktivernes værdi) til en profil som full scale transportservice gigant.

Næste år vil der indtræde et forløb med nedkøling af det glohede marked for transport og dermed følger en nedgang i indtjeningen. Men fra udgangspunktet på ca. 100 mia. kroner i forventet nettoresultat i år vil udfaldet i 2022 næppe ende på et utilfredsstillende niveau. Et skud fra hoften fra min side er, at nettoindtjeningen i 2022 vil falde til 40+ mia. kroner. Q1 må formodes at blive flot og trukket med af den igangværende fart. Ny normale tider vil først tage form i andet halvår.

Upside potentialet i APM-aktien forekommer lovende, men der skal findes en ny regnebog til aktien. Mit gæt er et toppunkt ved 25.000 i løbet af 2022. Aktien burde derfor have appel til både kortsigtede og langsigtede investorer. Q3 regnskabet præsenteres 02-11.

Læs også: Gennemgang af C25: Pandora - høj indtjening og et basalt set simpelt koncept

Læs også: Gennemgang af C25: ISS svæver i ingenmandsland