Henter kommentarer

Kommentar: Dette er en glemt, men interessant aktie


Guld ligger ikke på gaden i det hektiske og overfyldte aktiemarked. Som investor er man nødt til at påtage sig en risiko ved at lede efter oversete perler eller at satse på overreaktioner ved kursfald.

Man kan også give op og blive passiv investor ved at købe en indeksvægtet portefølje, men her skal man så lige træffe et valg om hvilket marked dette indeks så skal dække.

I den første kategori drejer det sig om at opdage en attraktiv aktieplaceringsmulighed før andre og/eller at analysere sig frem til en afvigende (mere positiv) vurdering af det pågældende selskabs upside potentiale end den generelle opfattelse i markedet. Der skal være et positiv grundlag før man køber. Hvis man bare mener det samme som alle andre, må man flyde med strømmen i udvalgte aktier eller indeks, og det er naturligvis helt i orden - man skal blot forstå sin egen situation som medløber: det gælder om at hurtigt at hoppe ud, når skuden begynder at krænge for der er tusindvis af andre personer og i særdeleshed forvaltere, som lever efter den samme opskrift.

Cloetta er i min optik en aktie, som nærmest er rangeret ud på et sidespor og har mistet investor-interesse. Samtidig rummer forretningen et stort potentiale for positiv udvikling, og ledelsen ser ud til at tage fat med en bred indsats for at genskabe dynamikken og forbedre indtjeningen. Om 3-5 år kan Cloetta have løftet sig op på et helt andet niveau og dermed atter blive ombejlet af investorerne.

På en række punkter minder Cloetta om en anden nordisk forbrugerorienteret koncern: Orkla. Det norske selskab har via opkøb ekspanderet sig frem til en stilling som Nordens svar på Unilever. Begge har en stærk markedsposition men kun i de nordiske lande. De har svært ved at udbrede deres produkter i hele Europa. Cloetta har 68 pct. af sin omsætning i de nordiske lande. Det suppleres med 15 pct. i Holland, 6 pct. i Tyskland og 5 pct. i UK. Resten af verden står kun for 6 pct. af salget.

Corona ramte Pick & Mix hårdt

Epidemien har budt på mange overraskelser, og helt uventede ting er indtruffet. Hos Cloetta stolede man på robust afsætning uanset hvad der end skete i de ydre forhold. En sådan struktur er jo værd at fremhæve over for investorer, der værdsætter tryghed, stabilitet og fremgang bygget på en solid positiv trend. Denne gang blev man da også kun ramt af moderat nedgang i salget af såkaldt branded slik i poser, men inden for Pick & Mix (bland selv slik) dykkede omsætningen. Ved krisens første top i april var der tale om en nedgang på 70 pct. målt i forhold til samme måned året før,
mens salget af emballeret slik kun faldt med 4 pct. Decembersalget i Pick & Mix lå stadigvæk 38 pct. lavere end året før. Segmentet skal nu tilpasses til ændrede forhold omkring krav, efterspørgsel og konkurrence.

Denne udfordring ser ud til at være den største for ledelsen, der skal forstå at begå sig i dette specielle segment på nye måder. Cloetta optræder nemlig med varierende ”dybde” i sine servicetilbud til forskellige butikker/kæder og leverer også sine varer som bulk-salg til andre mellemhandlere. Opgaven med at præstere en positiv fornyelse af Pick & Mix (21 pct. af omsætningen mod 27 pct. i 2019) kræver dog både opfindsomhed og tid.

Corona-afbrækket førte altså til lavere omsætning, men der burde være mulighed for genvinding af det tabte. Et andet sted med stor nedgang er ”on the go” salgssteder (kiosker, stationer, lufthavne).

Der satses ivrigt på at profilere sig som en ansvarlig virksomhed, der søger at opfylde tankerne i FN’s verdensmål. Det gavner jo i sig selv salget. En praktisk vinkel drejer sig om råvarer i form af kakao og shea-nødder, hvor man arbejder på at sikre indkøb uden kritisabel herkomst.

To andre problematikker er langt sværere at håndtere og rammer lige ned i de forbrugertrends, som ledelsen selv fremhæver som afgørende for at få en positiv udvikling i de kommende år. Forbrugerne (især unge) er nemlig ved at blive mere krævende angående produkters påvirkning af sundhed og miljø selv om der fortsat er salgskraft i reklamer, nyheder og (smags-)oplevelser.

Det vigtigste balladepunkt er ønsket om at reducere indholdet af sukker, der fortsat indgår i 79 pct. af Cloetta-produkterne. Vegetabilsk fedt udgør et andet problem, men det har den herskende elite med de rigtige meninger og deres tro følgesvende i medierne ikke opdaget endnu. Det vil komme om nogle år. Sukkerproblematikken er formentlig til at klare, da Cloetta faktisk har en stærk stilling inden for sukkerfri/lavsukker sutte-/gumlevarer. Det udgør et stærkt udgangspunkt for lancering af nye sukkerfri produkter. Al forebyggende indsats for at fremme sund ernæring og mundhygiejne har dog hidtil kæmpet en ulige kamp mod fredagshygge med slik, sodavand og Disney-show. De nordiske lande er storforbrugere af slikprodukter. Høj vækst skal derfor opdyrkes på nye markeder.

Det andet balladepunkt er de store mængder af plastemballage – især set i forhold til mængden af indhold i poserne. På det punkt har Pick & Mix faktisk en fordel, men høj hygiejne er med Corona blevet et spørgsmål som tages seriøst.

Fremtiden og aktien som placeringsmulighed

Corona-skyggen kommer til at genere markant i første halvår, men et skift tilbage til mere normale tilstande er på vej i de nordeuropæiske lande, hvor Cloetta sælger sine varer. Der bliver dog nok tale om: en Ny Normal. Mange ting er blevet forandret. Den væsentligste udfordring bliver at komme ud af problemerne inden for Pick & Mix markedet på en positiv måde. Her har ledelsen virkelig brug for nytænkning og behændig håndtering, så man ikke kommer i ”bad standing” hos nogle af de store og magtfulde detailkæder.

Processen med interne forbedringer af udnyttelsen af omkostninger og kapacitet var allerede i gang før Corona-afbrækket indtraf. Det skal så kombineres med udadrettede tiltag omkring nye produkter og dygtig markedsføring. Det er en kombineret indsats, som skal løfte overskudgraden op til ambitionen, som er på mindst 14 pct. I 2020 var det justerede tal på 9,0 pct (2019: 11,4 pct.).

Samtidig er der håb om en genrejsning af omsætningen, der sidste år faldt fra 6,5 til 5,7 mia. svenske kroner. Økonomien er så sund, at selskabet klarede sidste års dyk uden at blive rystet. Nettogælden er på 2,1 mia. svenske korner og egenkapitalen på 4,2 mia. svenske kroner. Det svage punkt er meget stor bogført værdi af immaterielle aktiver (5,6 mia. svenske kroner). Udbyttet fragår 07-04 og udgør 0,75 svensk krone pr. aktie. Det direkte udbytteafkast er pænt med 2,9 pct. og må forventes at stige.

Børsværdien (26,34 svenske kroner) ligger på 7,5 mia. svenske kroner. Kursudviklingen har imidlertid været aldeles skuffende i de seneste frem år set i forhold til det svenske marked som helhed (S30-indekset). Aktien har heller ikke fået del i det sidste års optur. Faktisk blev den nuværende børskurs blev betalt første gang i april 2015, altså en flad kursudvikling i seks år.

Hvis det ikke snart lykkes ledelsen at få løftet både salget og overskudgraden opad, så kan et ejerskifte i stedet blive udfaldet. Aktierne er spredt ud på mange hænder, men selskabet Malfors Promotor har et nogenlunde sikkert greb om kontrollen med sin aktiepost på 29 pct. (40 pct. af stemmerne). De tider er dog forbi, hvor et børsnoteret selskab får lov til at smuldre væk. Enten klarer ledelsen deres opgave, eller andre tiltag må accepteres for at løse opgaven.

Aktien handles til en lav værdiansættelse pga. den langstrakte skuffende kursudvikling og dermed tvivl om styrken i selskabets produktsortiment og ledelsens præstationsevne. Som investeringscase handler det om at bedømme evnen til en genrejsning og dernæst timing af et køb.

Lau Svenssen ejer endnu ikke aktier i Cloetta.

Læs også: Amerikansk bilgigant går ind kampen om en elektrisk ladbil

Læs også: C25 flirter kortvarigt med rekord