Henter kommentarer

Lau Svenssen: Bavarian Nordic er igen i centrum


 
Bodil Johanne Gantzel og Michael Friis Jørgensen dyster i de smarte aktiebegreber. Aktieskolen på Euroinvestor er din ultimative guide til at blive en god investor.
Vis mere

Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning. Lau Svenssen er kommentator hos Euroinvestor og chefanalytiker i firmaet Svenssen & Tudborg. Lau Svenssen ejer aktier i Bavarian Nordic.

Opmærksomheden om et vigtigt emne forsvinder hurtigt i vor tids hæsblæsende, moderne samfund. Hver gang der udbryder trussel om en epidemi, er alle begejstrede for vaccineleverandørernes
gavnlige indsats for os alle.

Men så snart faren er drevet over, vender man tilbage til den kendte holdning med udskydelse af ordrer for at spare penge. Der gik trods alt lidt over 100 år fra Den spanske syge til corona brød ud.

Få tager mulige trusler alvorligt, når der er fred og ingen fare. Tænk blot på den nye bølge af forsvarsbegejstring, som dukkede op, da Rusland angreb Ukraine.

Bavarian Nordic er en ung specialist i vaccine-nichen af medicinbranchen. De må leve med den stærkt svingende efterspørgsel, og nu er den så gal igen.

Læs også: Danskerne er gået helt i sort - "Det er ekstremt"

Denne gang ser forløbet dog anderledes ud, idet sygdommen er abekopper. Her råder Bavarian over den nyudviklede koppevaccine Imvamune/JYNNEOS. Den er udviklet på grundlag af aftaler med
USA's bioberedskab, BARDA.

Vaccinen er kun godkendt i USA og Canada til at være virksom mod abekopper. Godkendelsen i EU gælder kun almindelige kopper, men det kan der vel hurtigt blive åbnet adgang til.

Da ønsket er at undgå smitte, skal der handles proaktivt med vaccination af mennesker, som vil rejse til lande i Afrika med denne risiko. Håndtering af de allerede smittede i en række lande i Europa og Nordamerika udgør dog den akutte udfordring.

Læs også: Bavarian efter abekoppefund: Vi har det eneste godkendte produkt på markedet

Sygdommen forekommer heldigvis sjældent. Skønnet om en dødelighed på 1-10 pct. afspejler stor usikkerhed. Set i forhold til panikken i Corona-tiden med en meget lavere risiko er der dog tale om en alvorlig situation – om end forløbet befinder sig på et tidligt stade.

Rudolf med den røde tud
Bavarian Nordic sender man bud efter i nødens stund. Den samme mekanik gælder for den særdeles farlige sygdom ebola. Her har selskabet hjulpet Janssen (Johnson & Johnson) med at udvikle en vaccine.

Sammen med den nye koppevaccine har Bavarian derfor placeret sig som en anerkendt og værdsat teknologisk partner for flere statslige organisationer i USA inden for sundhed og sikkerhed omkring imødegåelse af dybt alvorlige sygdomstrusler.

Egentlig bioterror eller biologiske våben udgør den absolut værste mulighed, og i USA tager man denne en sådan trussel dybt alvorlig. Uanset frygten kniber det også her med at få bevillinger til start af vaccine-udviklingsprogrammer.

Læs også: 3 mulige vinderaktier i en recession

Pointen synes ikke desto mindre at være, at Bavarian reelt opfattes som en del af USA's beredskab mod bioterror og epidemiske sygdomme.

Man står ikke alene i verden men har et tæt om end uformelt samarbejdsforhold til verdens største ”storebror”. Ikke dårligt.

Den løbende forretning
Selskabet er ungt, og produktsortimentet er derfor smalt. Man har tilkøbt to modne vaccineprodukter fra Glaxo. Hensigten er at fremskynde firmaets udvikling med salg til almindelig, civil brug.

Statsopgaverne er jo enkeltstående projekter. Tidspunkt og pris for overtagelsen ser dog ud til at være uheldig, idet købet blev aftalt umiddelbart før corona brød ud og ramte afsætningen. Forløbet med overførsel af produktionen til Bavarian er kompliceret og vil vare nogle år.

Salget af koppevaccine til BARDA, USA, er til gengæld netop rykket et stort skridt fremad. En frysetørret udgave med forlænget holdbarhed har netop fået grønt lys hos storkunden.

Dermed kommer der på ny skub i leveringerne og ekstra indtægter næste år og fremover. Godkendelser fra de amerikanskes myndigheder i FDA af produktionen skal dog først bringes helt på plads.

Læs også: Strateger om slagtet dansk aktie: Det er et godt tidspunkt at købe den

Indtægterne vil derfor være af begrænset størrelse i år. Udgifterne kører afsted på fuldt drøn inden for R&D, hvor to projekter skal færdiggøres i år og næste år.

Det drejer sig om vaccinerne til forebyggelse af hhv. Corona og RSV. Man har dog opnået en upfront betaling fra Nuance, Kina, i forbindelse med indgåelse af en aftale vedrørende fremtidig afsætning af RSV-vaccinen.

R&D i fuld fart - men der er en smal pipeline
Udvikling af nye forebyggende vacciner udgør den afgørende fremadrettede satsning. Indsatsen med udvikling af avancerede, terapeutiske vaccineprodukter (lægemidler) mod livstruende sygdomme er derimod næsten sat i stå.

Trumfkortet er Bavarian’s teknologiske styrke omkring personale, knowhow og rettigheder. Corona-projektet har et forceret R&D-forløb. Den danske stat har givet en form for økonomisk sikkerhedsnet til begrænsning af tabet, såfremt det ikke lykkes at opnå tilfredsstillende virkning af denne vaccinekandidat.

Da de første vaccineprodukter fra andre udbydere har vist sig at have begrænset virkning, er der behov for mere robuste udgaver. Tidsrammen for fase 3 er projektafslutning sidst på året. Hvis der udbryder en ny bølge af corona, kan det føre til frigivelse af vaccinen på dispensation. Nu må vi se.

Læs også: Pensionsgigant advarer investorer: Nye fald truer

RSV har opnået en positiv særstatus i USA for at fremskynde færdiggørelsen. Denne farlige form for lungebetændelse rammer små børn og ældre med værst påvirkning.

Fortrinsstillingen gælder dog kun for anvendelse blandt ældre. Tidsplanen er færdiggørelse i 2023.

Inden for RSV er et par andre selskaber også på vej med tilsvarende produkter, så der er udsigt til et gennembrud i anvendelse af en ny type forebyggende vaccination.

Bavarian er en lille og ung virksomhed. Derfor råder man over en smal R&D-pipeline med få igangværende projekter. I betragtning af vigtigheden og potentialet inden for vacciner er det dybest set uheldigt, at selskabet ikke indgår i en stor medicinalkoncern med økonomisk styrke til at speede indsatsen op.

Men det bliver der vel gjort noget ved, hvis der opstår en ny livstruende sundhedskrise. I forbindelse med starten af samarbejdet med Janssen om en Ebola-vaccine kom der en supplerende aftale om overtagelse af tre andre projekter.

I april meddelte Janssen dog, at de kun vil videreføre satsningen inden hiv, mens HPV og HBV (leverbetændelse) indstilles. De tre fugle på taget var gratis upside chancer for Bavarian, så det er faktisk en skuffelse. Ingen på børsmarkedet har dog hæftet sig ved denne nyhed.

Udsigter og aktieforhold
Den løbende forretning kører ikke i fuld fart. Nu er der pludselig udsigt til ekstra aktivitet inden for abekoppevaccine. Man råder over et stort lager, som venter på videreforarbejdning til BARDA. Man er nemlig kommet foran med produktionen af selve vaccinen. Hvis det lykkes at standse smitte med abekopper, kan der blive tale om en slem forskrækkelse uden et væsentligt salg for Bavarian.

Kernepunktet i 2022-23 bliver testforløbene i de to R&D-projekter. Corona har i princippet et enormt salgsvolumen i udsigt, hvis vaccinen viser sig mere effektiv end de kendte produkter.

Så vidt jeg kan bedømme disse vacciner, har de utilstrækkelig virkning. Myndighederne i land efter land greb under epidemien ud efter ethvert halmstrå i nødens stund.

Hvis Corona-truslen nu skifter til at blive opfattet som et almindeligt forekommende sygdomsforhold, vil behovet for vaccination skrumpe ind til særligt sårbare personer.

Læs også: Lau Svenssen: Det mener jeg, at Bavarian Nordic-aktien er værd

Men selv om der er en form for Stop/Go-holdning angående behovet og omfanget af vaccination, så foregår der også en langsigtet proces med voksende anerkendelse af betydningen af de trusler som vacciner kan hjælpe med at holde nede. Segmentet for vaccineprodukter er nemlig i årevis blevet skubbet i baggrunden i medicinalbranchen.

Der var ikke skub i udvikling af nye, avancerede vacciner med en høj salgspris og dermed indtjening – selv om der har været væsentlige positive undtagelser. Derfor har vacciner ikke fået tilført tilstrækkeligt med R&D-ressourcer.  Der skal først penge på bordet, og de kommer ikke før farlige kriser truer os.

Bavarian minder på en underlig måde om et tidligere børsnoteret selskab, Cheminova (Auriga). Deres afsætning af agrokemiske produkter gik normalt godt. Tørke var den store trussel, da det bremsede salget.

Med års mellemrum indtraf der store problemer med sværme af skadedyr – og så var der boom i salget og hele varelageret røg afsted. Stop/Go.

Bavarian-aktien har været påvirket af situationen med cash burn til de store R&D-projekter. Der er udsigt til en afklaring af deres kvalitet i løbet af 2022-23. Det er en form for storvildtjagt. Make or break.

Samtidig har biotekselskaber været udsat for massive udsalg fra investorernes side. Det gælder ikke blot her i landet men også andre steder med USA i spidsen. R&D-selskaber kræver tålmodige og risikovillige investorer, og vi har svært ved at holde ud, når børsmarkedet bliver surt.

Oven i denne brede modvind har Bavarian været udsat for pres fra et meget stort omfang af short selling. Den seneste opgørelse viser et omfang svarende til 8,2 pct. af aktierne.

Det kraftige ryk opad på +29 pct. til 183 på nyheden om udbrud af abekopper og fremkomst af den første ordre fra et ikkenavngivet land kan være udløst af genkøb for at nedbringe omfanget af denne nedadrettede spekulation.

Aktien er en særdeles spændende placeringsmulighed, men der er tale om High Risk/High Return.