Henter kommentarer

Lau Svenssen: Det ligner en nedsmeltning for denne valuta


Enhver epoke har sin mærkværdighed. I finansmarkedet udfører valutamarkedet en funktion som ”lever”.

Det er et afgørende organ for stofskiftet og til afgiftning af skadelige stoffer, men kendskabet til leverens bidrag til kroppens velbefindende er fortsat begrænset.

Med forbehold for mit eget beskedne kendskab til leveren, vil jeg tillade mig at påstå, at valutamarkedet i sin funktion udfører denne type af opgaver i økonomien.

Læs også: Ser massivt kurspotentiale i dansk C25-aktie

Hvis der opstår store skævheder og uventede udviklingsforløb, vil valutakurserne meget hurtigt blive påvirket - og her træder markedsøkonomiens evne til at genfinde balancen i kraft.

I disse måneder udfolder et sådant sjældent drama sig i Tyrkiet, hvor landets Lira er i frit fald. Økonomien oplever en rystelse, som rækker helt ud til den enkelte borger. Det ligner en nedsmeltning.

Læs også: 3 'billige' aktier til 2022: 'Vi ser mindst 50 pct. kurspotentiale'

Valutakurspolitik er et følsomt punkt. Derfor har selv store nationer og Euroland som union ikke nogen klar linje på dette punkt. Man ønsker at have frie hænder ved ikke på forhånd at opstille måltal, som man kan blive holdt fast på og dermed presset til at justere den økonomiske og pengepolitiske linje.

Valutaspørgsmål er vore dages økonomisk-politiske tabu, altså et helligt område som ingen vil fastsætte regler for. Det er her den åbne dør findes – sikkerhedsventilen.

Vi har levet i en lang fase med dollar som verdens afgørende reservevaluta. Den begyndte i 1945 og er blevet fastholdt trods positiv økonomisk og politisk udvikling med dannelse af EU og Japan som en stærk nation. Med murens fald og Østblokkens sammenbrud fik dollar fornyet og udvidet betydning.

De nye, åbne landes folk ville have dollar. Men enhver reservevaluta lider under en indbygget selvdestruktiv mekanisme, og den situation er USA havnet i. Valutaens værdi bliver overvurderet og belaster landets økonomiske styrke.

Der er imidlertid forlænget spilletid for dollaræraen, idet hverken EU eller Kina som nye økonomiske stormagter har vist operationel virkelyst og handlekraft. USA fastholder med Pax Americana sin stilling som verdens absolutte supermagt.

Verden er forhåbentlig på vej mod en anden struktur uden fokus på stormagtsdrømme og politiske projekter men fremme af vækstkraften nedefra i de enkelte lande. Så godt går det dog næppe.

De store valutakryds

Generelt er reglen på valutamarkedet, at der hersker god stabilitet. De vigtige lande søger at undgå aktiv brug af valutakurspolitik, fx en løbende uofficiel devaluering for at forbedre konkurrenceevnen.

Tommelfingerreglen er derfor, at valutamarkedet i udgangspunktet må formodes at være ”kedeligt” - indtil der muligvis indtræffer spektakulære afbræk eller lanceres udspil fra regeringens side i et stort land. Her er Kina den nye aktør, som rører på sig.

Læs også: Lau Svenssen: En kommende trussel er vågnet op af sin dvale

De afgørende parametre til at påvirke og vurdere valutaernes værdi over for hverandre ser ud til at blive tillid til statsmagten, politiske udspil inden for magtsfæren og eventuelle økonomiske stød ved problemer af ukendt art. Renteforskelle får formentlig mindre vægt i forhold til de tunge, langsigtede spørgsmål.

Vækstmæssigt tegner det til at blive pæn fremgang (+ 4 pct. for den globale økonomi) i næsten alle lande uden store forskelle. Omkring usikkerhed står Kina i den mest uklare situation med en form for rebranding af Beijing-kommunismen.

Rusland er i fare for at tørne sammen med USA, som er vendt tilbage til den traditionelle øst-politik efter Biden afløste Trump.

Under forudsætning af fred for alvorlige udspil og provokationer fra Putin-regimet, som kan udløse en krise på markedet for olie og naturgas, tegner året til at blive stabilt for de store valutakryds.

Jeg forventer en svækkelse af dollar mod euro på 5-6 pct. til 1,20 (6,20 kroner). Yen vil formentlig kun blive styrket halvt så meget til 110 for Yen mod dollar.

De små kryds

Her kan der til gengæld komme liv i sagerne. Tyrkiet er allerede inde i et sådant forløb, hvor svagheden for et land udfolder sig, når det står helt alene. Internt udgør det en hård prøvelse for befolkningen, og det kan føre til social og politisk uro.

Læs også: Tesla-biler suspenderet efter dødsulykke - flere i kritisk tilstand

For EU vil et opbrud være farligt, da der er tale om et enormt omfang, hvis der både kommer en flygtningestrøm fra Tyrkiet (85 mio. indbyggere), og stopklodsen for de strandede flygtninge fra Mellemøsten fjernes. Nye folkevandringer er farlige for den indre stabilitet i Vestlandene.

Det vil samtidig kunne føre til et udskudt politisk opgør om ansvaret for den tabte krig i Afghanistan, som er blevet fejet ind under gulvtæppet af de gamle magthavende og dermed ansvarlige partier i alle vestlige lande.

Storbritannien står også økonomisk på sine egne vaklende ben efter Brexit. GBP er derfor en blød vare valutamæssigt, men den holdning præger ikke aktørerne på finansmarkedet. Storbritannien befinder sig i big trouble.

Læs også: 'Presset er større, end det nogensinde har været'

På vores side af kanalen kan det blive benyttet som en politisk markering af fordelene ved EU. Alene i verden er du svag.

Andre lande med en mindre tung egen valuta kan også blive ramt af turbulens, hvis der opstår situationer med afbræk eller kriser. Regeringer i Emerging Markets søger dog at gardere sig ved at holde lav profil og knytte deres lands valuta op mod dollar.

Denne pragmatiske linje kan imidlertid komme under pres, hvis dollar begynder at falme og mister sin forlængede, ophøjede status.

Konklusion

Samlet set er der i udgangspunktet ingen store trusler om forandringer for de store valutakryds. Det kedelige marked ser ud til at kunne fortsætte, men netop manglen på aktivitet og dynamik kan føre til des større ryk i situationer med opbrud og uorden i den normale markedsbalance.

Jeg forventer en pæn styrkelse af euro mod dollar og dermed gavn heraf ved aktieplaceringer i Europa frem for USA og andre dollarafhængige børser.

Da Emerging Markets kan få et pæn rebound aktiemæssigt burde afkastet i disse lande kunne klare en svækkelse af den lokale valuta mod euro.

Turbulens i enkelte mindre valutaer kan dog let udvikle sig til politiske begivenheder med karakter af en form for uofficiel folkeafstemning om den siddende magthavers position.

Lau Svenssen er kommentator hos EuroInvestor og chefanalytiker i firmaet Svenssen & Tudborg.

Læs også: Faresignal: Musk, Bezos og Zuckerberg dumper egne aktier

Læs også: Simon Richard Nielsen: Verdens værste skat - sådan snupper staten din opsparing uden at røre en finger

Vær med i Euroinvestors julekonkurrence. Svar på dagens spørgsmål og dyst med om forskellige præmier. Tilmeld dig her!