Henter kommentarer

Michelle Nørgaard: Midt i regnskabssæsonen - her er 3 aktier til kort og langt sigt


Regnskabssæsonen for 2. kvartal 2020 er i fuldt gang blandt de nordiske selskaber. I den forbindelse kan det give god mening at danne sig et overblik over hvilke aktier, som kan være gode at have i ens portefølje, og hvilke man skal holde sig fra.

En udbredt enighed om at 2. kvartal for størstedelen af selskaberne vil blive en kedelig affære har betydet, at markedet har sænket sine forventninger til selskabernes indtjening kraftigt forud for regnskabssæsonen. Indtil videre har den nordiske regnskabssæson været ganske pæn, hvor overvægten af selskaberne har overgået markedets og analytikernes forventninger. Dette står dog i skærende kontrast til den amerikanske regnskabssæson, hvor overvægten af de amerikanske regnskaber har været skuffende læsning.

De aktier som jeg fortsat har et godt øje til på både kort og lang sigt inden for Handelsbankens nordiske analyseunivers er svenske MIPS, finske Huhtamaki samt norske Yara International.

MIPS

Det svenske selskab MIPS beskæftiger sig med fremstilling og salg af sikkerhedshjelme og er specialiseret inden for hjembaseret sikkerhed og hjernebeskyttelse. I dag er selskabet førende indenfor dette område og deres hjelme giver en bedre beskyttelse end den traditionelle cykelhjelm. Kombinationen med at flere og flere fravælger brugen af offentlig transport grundet coronavirus-udbruddet samt at flere vælger at holde deres sommerferie hjemme i år, så ventes efterspørgslen på cykelhjelme at være steget kraftigt.

Mere konkret har cykeldelingsprogrammet CitiBike meddelt, at antallet af ture, som er blevet registreret via deres tjeneste er steget med hele 67 pct. i de første 11 dage af marts måned relativt til samme periode sidste år. Vi vurderer, at denne trend ligeledes har kunne opleves i resten af verden.

Vi venter således, at efterspørgslen på cykelhjelme vil udligne effekterne ved butikslukningerne i forbindelse med coronavirus-udbruddet i 2. kvartal, herunder specielt salget af skihjelme idet flere skiområder lukkede ned før tid som følge af en række afstandsrestriktioner. Samtidig synes vi, at vækstudsigterne for 2. halvår 2020 og ind i 2021 ser særdeles lovende ud for MIPS, mens vi ser en øget sandsynlighed for, at MIPS kan øge deres tilstedeværelse inden for cykelsegmentet. Når det er sagt er MIPS-aktien ikke billig, men vi vurderer, at selskabets kvalitetsegenskaber samt adskillige vækstmulighed retfærdiggør den høje prisfastsættelse.

Vi har således en købsanbefaling på aktien samt et kursmål på 360 svenske kroner.

Huhtamaki

Det andet selskab som vi ser et særdeles pænt kurspotentiale i er det finske selskab Huhtamaki, som er et globalt selskab, der beskæftiger sig med fremstilling af forbruger- og specialemballage til mad og drikke. Til trods for at Huhtamaki-aktien har oplevet en pæn medvind de seneste tre måneder, så halter aktien fortsat efter det nordiske aktiemarkedet for året. Den primære årsag skyldes ikke mindst, at coronavirus-udbruddet især har ramt Huhtamakis fødevareserviceforretning, som står for en pæn del af den samlede omsætning.

Det skyldes, at nedlukningerne af en række forskellige samfund har haft en negativ indflydelse på volumenerne. Dog vurderer vi, at en voksende efterspørgsel på take-away samt en bred geografisk diversificering, bør minimere de økonomiske konsekvenser. Således vurderer vi, at markedet har inddiskonteret en for stor volumennedgang i betragtning af Huhtamakis defensive eksponering i en række sektorer.

Derudover vurderer vi ligeledes, at de langsigtede vækstudsigter ser særdeles lovende ud. Således har Huhtamakis volumener, eksklusiv fødevareserviceforretningen, været relativt modstandsdygtige over for konsekvenserne af corona-virussen. Samtidig understøtter Huhtamakis eksponering mod Emerging Markets de langsigtede vækstudsigter. Megatrends som en voksende befolkning, en voksende middelklasse, urbanisering og en stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger understøtter ligeledes vækstmulighederne.

Huhtamaki har desuden en sund balance og pæne pengestrømme. Det ventes at være understøttende for den fremtidige vækst idet det giver mulighed for fortsatte investeringer og produktinnovation. På trods af ovenstående så handler Huhtamaki med en attraktiv P/E for 2021 på bare 16x. Vi har en købsanbefaling på aktien og kursmål på 38,5 euro.

Yara International

Endelig synes vi om det norske kemiselskab Yara International, som er blandt de førende globale gødningsproducenter. Selskabet tilbyder gødningsprodukter og ydelser til gavn for afgrøderne, miljøet og produktiviteten. Efter at have været et blandet bekendtskab i år, steg aktien pænt i sidste uge i kølvandet på aflæggelsen af deres 2. kvartalsregnskab. Derudover blev meddelelsen om, at QAFCO transaktionen (frasalget af Yaras ejerandel på 25 pct. i en gødningsvirksomhed i Qatar) vil blive færdigbehandlet i løbet af de kommende 2-3 uger.

Så snart at provenuet fra frasalget på 1 mia. dollar er modtaget vil Yara påbegynde et aktietilbagekøbsprogram på 5 pct. Vi venter dog, at der ligeledes er en god sandsynlighed for, at Yara vil udbetale et pænt ekstraordinært udbytte idet deres nuværende gældsniveau befinder sig i den lave ende af selskabets målsætning. Mere konkret venter vi, at et ekstraordinært udbytte på 16,5 norske kroner per aktie vil blive udbetalt udover det ordinære udbytte. Begge dele vil være understøttende for aktiekursen.

På længere sigt synes jeg ligeledes, at Yara er en interessant aktie idet Yara er stærkt positioneret i forhold til at kunne høste frugterne af de nuværende klimaforandringer. I takt med at der kommer flere tørkeperioder og hårdere vintre, vil efterspørgslen på produkter, der har til hensigt at beskytte afgrøderne, stige. Da Yara er blandt de førende indenfor netop dette område ventes væksten at være stødt stigende i de næste mange år. Vi har en købsanbefaling på aktien samt et kursmål på 450 norske kroner.

Læs også: Michelle Nørgaard: 3 aktier, der kan vinde på klimaforandringerne

Læs også: Michelle Nørgaard: Større risiko for tilbagefald - her er 3 modstandsdygtige aktier

Læs også: Michelle Nørgaard: 3 robuste aktier - det skal du sætte hak ved