Henter kommentarer

Sandheden og løgnen om Bitcoin: De professionelle vil også være med - del 3

I en ny serie stiller Euroinvestor sammen investor og investeringsrådgiver Niclas Faurby, stifter af Faurby Capital, helt skarpt på kryptovalutaen Bitcoin. Niclas Faurby giver både baggrund og perspektiv på fænomenet, der splitter det finansielle system og markedsaktørerne. Her er sandheden og løgnen om bitcoin.

Del 3

Frem til 2017 var bitcoin primært et fænomen hos private spekulanter, som kørte prisen op, og ned igen. Mange professionelle investorer var her ude og advare imod bitcoin som et pyramidespil, en valuta for narkohandlere og hvidvask af penge, og at der ingen reel værdi var bag. Nedenfor ses et billede fra Financial Times, hvor de tilbage i 2013 var ude og kalde bitcoin en boble. Her var prisen på 147 dollar.

De professionelle investorer er dog med på vognen. En række af de professionelle investorer (og kommercielle spillere) har ændret holdning, og anbefaler nu deres kunder en allokering til bitcoins. Det kan for nogle synes mærkværdigt, da bitcoin stadig er det samme fænomen, som det hele tiden har været. Hvordan kan det tidligere i deres øjne have en værdi på nul og pludselig være mere end 30.000 dollar værd? Det vil jeg forsøge at komme ind på nedenfor.

Mine gæt er:

1) Bitcoin-markedet er nu blevet stort nok til, at de kan være med (før har det været så småt, at det kun var for private investorer).

2) Måske er de begyndt at se et forretningsmæssigt perspektiv i bitcoin? Altså at de kan nu tjene penge på det.

3) FOMO (fear of missing out) – selv professionelle investorer kan blive ramt af frygten for at misse en optur.

4) Bitcoins attraktive korrelationsegenskaber til andre aktivklasser.

Med andre ord passer bitcoin perfekt ind i 'moderne-portefølje-teori'. Hvortil simulerings- og optimeringsmodeller ud fra matematiske beregninger, vil skabe bedre porteføljer med en allokering til bitcoin. Derfor har de professionelle nu de teoretiske argumenter for en allokering. Vi skal dog huske på, at datasættet til disse beregninger maksimalt er på 144 måneder. Det kan derfor være mere teori end realitet. Bitcoin har i sin korte levetid oplevet at miste ca. 90 pct. af værdien, men har ikke tidligere gennemgået flere slags kriser, eller et finansiel kollaps af økonomien, som vi så det under Finanskrisen.

Hvis du følger nyhedsstrømmen på bitcoin, har du sikkert hørt en række bitcoin-spekulanter slynge om sig med astronomiske kursmål på 100.000 dollar eller endda til 1.000.000 dollar for en bitcoin (altså lidt over 6 mio kr. for en computerkode). Selv om disse kursmål kan synes vanvittige, så er de ikke taget ud i tågen. Bitcoin kan i princippet sagtens stige til 100.000 dollar eller 1.000.000 dollar – der er som tidligere nævnt intet loft- eller gulv under prisen. Så bitcoin kan teoretisk gå til det uendelige eller til 0.

Kursmålene fremkommer ved, at nogle spekulanter har forsøgt at modellere en kurs på bitcoin via en ”stock-to-flow-model”, hvor den udestående mængde divideres med den årlige mængde, som kommer til markedet. Når der ikke kommer særlig mange nye bitcoins til markedet, bliver dette tal med tiden rigtig højt. Derfor kan man også beregne sig frem til nogle rigtig høje værdier. Se eventuelt modelberegningen nedenfor.

Ifølge kritikere af stock-to-flow-modellen, kan denne model slet ikke bruges for bitcoin, fordi bitcoin ikke har andre nyttige egenskaber end levering af knaphed. Altså kan man heller ikke bruge modellen på pokémon-kort. Men hvad gør man ikke som bitcoin-ejer for at få prisen op.

De fleste professionelle investorer, som jeg har talt med om bitcoin, og som har en allokering til bitcoin, ser potentielt sagtens, at bitcoin kan gå til nul på et tidspunkt. Men de har samtidig det rimelige argument, at afkast- og risikoforholdet er attraktivt. Der er et stort potentiale med mange hundrede procent i afkast, og samtidig er risikoen begrænset til -100%. Det giver  et godt argument til de professionelle investorer for at købe bitcoin.

Det nok mest hotte investeringshus pt. 'ARK Investment', som primært investerer i teknologi og vækst, anbefaler bitcoin ud fra det primære argument om afkastpotentialet i fremtiden. Samtidig har en anden investor ved navn Stanley Druckenmiller, som jeg anerkender meget, købt op i bitcoin. Han plejer at være kendt for at finde bobler, ride dem, og sælge ud inden de springer.

Læs også: Sandheden og løgnen om Bitcoin - få hele historien her. Del 2

Læs også: Sandheden og løgnen om Bitcoin - få hele historien her. Del 1