Henter kommentarer

Ugens aktier: Kæmpe plan er godt nyt for H+H og Rockwool


 

Britisk økonomi er under hårdt pres på flere fronter. Coronakrisen har været meget hård ved økonomien, og landet er kun langsomt ved at åbne igen efter flere måneders lock-down. Dertil kommer Brexit, hvor deadline for at indgå en frihandelsaftale med EU er pr. udgangen af dette år. Parterne er så vidt det forstås langt fra hinanden. Premierminister Boris Johnson har sat hårdt mod hårdt, så man kan kun sige, at briterne ligger, som de har redt. Håndteringen af coronakrisen kan der også sættes mange spørgsmål til, idet man var meget længe om at reagere for at inddæmme smitten.

Boris Johnson planlægger en genopretningsplan, hvor der afsættes 5 mia. pund (cirka 41 mia. kr.) til bygning af skoler, hospitaler, veje og boliger. Han taler om en infrastrukturrevolution, så det er store ord. Nu skal der så sættes handling bag. 5 mia. GBP er mange penge, men Storbritannien er også et stort land, og behovet for især nye boliger er enormt. Alt for mange unge briter har enten ikke råd til at købe hus, eller også kan de ikke finde huse, da der er mangel på sådanne. For at afbøde problemet opererer regeringen med planen kaldet ”Help to Buy”, der gælder indtil 2023. Formålet er at yde tilskud til finansiering af nybyggeri, hvilket der er et enormt behov for i landet.

Da der nu kan blive udsigt til yderligere byggeaktivitet i Storbritannien, er det nærliggende at se nærmere på H+H og Rockwool, som indtil en opdeling i 1962 var ét selskab, der så blev delt i to. Størrelses- og udviklingsmæssigt er Rockwool ”storebror” med ca. 11.000 ansatte, en omsætning sidste år på 20,7 mia. kr. og et nettoresultat på 2,1 mia. kr. Til sammenligning beskæftiger H+H ca. 1.700 ansatte, omsatte sidste år for 2,8 mia. kr. og opnåede er nettoresultat på 150 mio. kr. Trods ”lillebror-status” synes H+H dog at være den mest interessante, hvis man som investor ønsker at satse på, at der kan blive forøget byggeaktivitet i Storbritannien. Hele 31 pct. af omsætningen hos H+H blev i 2019 opnået i netop UK, hvor man har tre fabrikker, hvoraf der er afholdt store investeringer på Borough Green-fabrikken. H+H er klar til og gearet til øget aktivitet i landet.

H+H´s produkter anvendes primært til nybyggeri i form af kalksandsten til etagebyggeri og porebeton til lavt byggeri. Rockwools produkter omfatter stenuld og isoleringsmateriale, altså produkter til reduktion af energiforbrug i huse m.m. – både i nybyggeri og ved renovering. Umiddelbart passer H+H´s profil bedst til den påtænkte genopretningsplan. Det skal dog pointeres, at der endnu kun er tale om et forslag, og der mangler også information om, hvordan planen skal finansieres.

Aktiemæssigt synes jeg begge aktier er interessante på langt sigt. H+H har fået reduceret gælden betydeligt i de senere år, hvilket har givet plads til opkøb og en styrkelse af selskabets markedsposition i både Tyskland og Polen. Rockwool har en stærk balance og endda penge i banken. Baseret på udviklingen i første kvartal synes H+H at have mest momentum i salget med + 5,7 % mod +1,3 % hos Rockwool. EBIT-marginen hos Rockwool steg fra 12,0 til 12,3 pct., mens den hos H+H steg fra 8,0 til 12,0 pct.. Begge selskaber har suspenderet Guidance for i år. Det er således på nuværende tidspunkt usikkert, hvor hårdt Corona-krisen har påvirket aktivitet og indtjening i andet kvartal. Nyt herom kommer 14-08 fra H+H og 20-08 fra Rockwool.

Byggesektoren begunstiges af den ekstremt lave rente. Skeptikere vil mene, at renten ikke kan fastholdes på det lave niveau, men det tror jeg nu bliver tilfældet i en rum tid. En stigende rente vil være gift under de globale økonomier og kan udløse et stort aktiekursfald generelt betragtet. Det har ingen politikere eller centralbankchefer et ønske om. Den lave rente er formentlig kommet for at blive, og det vil holde gang i byggeriet fremadrettet. Dertil kommer de politiske beslutninger om en reduktion i CO2-udslippet, og det kan især Rockwools produkter bidrage til.

Begge aktier kan således overvejes til langsigtede porteføljer, hvor investor er i stand til at absorbere de fluktuationer i aktiekurserne, som formentlig vil præge især andet halvår 2020. Rockwool er efter en kursstigning i år på 19 pct. langt foran udviklingen hos H+H, hvis aktie år til dato er faldet med 14 pct.

Rockwool

Styrker: Ledende position inden for stenuld, der både isolerer mod kulde og varme samt har en brandhæmmende effekt. Rockwool har desuden en række andre spændende produkter, bl.a loft- og tagløsninger samt til brug for opsugning af regnvand, hvilket er en voksende udfordring i disse urbaniseringstider.
Svagheder: Hele forretningen baseres på kommerciel udnyttelse af et enkelt materiale. Udsving i byggeriet påvirker afsætningen. Åbning af de store markeder i Asien (Kina ligger i front som mulighed) kræver indførelse af håndfaste regler for isolering af nybyggeri.

Muligheder: Der er store vækstmuligheder i USA og Asien, hvor sidstnævnte rummer et fantastisk potentiale fra et lavt udgangspunkt. Men det tager tid at komme ind på markedet. Politisk ønske om en reduktion i CO2-udledningen giver muligheder.
Trusler: Vækst i nybyggeri og omkring renovering af bestående huse er nødvendigt. Det har længe været gode tider i byggebranchen. Kan de vare ved? Etablering af nye fabrikker på nye markeder risikerer at føre til Stop/Go beslutninger.

Du kan se hvordan aktiekursen hos Rockwool har udviklet sig her

H+H

Styrker: Stærkt brand med produkter, der er nemme at håndtere. Let montering er en salgsparameter. Med porebeton og nu efter opkøb af kalksandstensaktiviteter står H+H stærkt produktmæssigt. Har en solid markedsandel i UK, Tyskland og Polen. Der er kapacitet til fortsat vækst uden nye store investeringer.
Svagheder: H+H har fortsat stor vægt i UK (31 pct). En storkunde i UK er dominerende og stod alene for 18 pct. af sidste års omsætning og 58 pct. af UK-salget. Selskabet er konjunkturfølsomt (især nybyggeri af private boliger).

Muligheder: Indtjeningen kan forbedres yderligere. Udvidelsen med kalksandsten giver synergi i salget og udvider virkefeltet. H+H er nr. 2 i Polen inden for både porebeton og kalksandsten, og der er store vækstmuligheder her. Uudnyttede arealer ved Borough Green fabrikken, UK, kan give gevinst ved et frasalg.
Trusler: Afhængig af konjunkturforholdene og dermed renteudviklingen. UK efter Brexit udgør både en mulighed og en trussel. Help to Buy-programmet i UK er sat til at udløbe i 2023 (vil formentlig blive forlænget).

Du kan se hvordan aktiekursen hos H+H har udviklet sig her

John Stihøj ejer ikke aktier i H+H og Rockwool.

Læs også: Morten Springborg: Her går prisbevidste investorer glip af gode aktier

Læs også: Fremhæver 3 cybersecurity-aktier: 'Naturligvis skal man være eksponeret i dette marked'

Læs også: Mads Christiansen: Langsigtet investering og 9 mulige vinder-aktier