Henter kommentarer

Aktietilbagekøb i Sydbank – transaktioner i uge 20


        Selskabsmeddelelse nr. 22/2022

Peberlyk 4
DK-6200 AabenraaTelefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk23. maj 2022  

Aktietilbagekøb i Sydbank – transaktioner i uge 20

Sydbank offentliggjorde den 2. marts 2022 et aktietilbagekøbsprogram på 425 mio. kr. Aktietilbagekøbet startede den 7. marts 2022 og vil være afsluttet senest den 30. december 2022.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

  Antal
Aktier
Gennemsnitlig
købskurs
Transaktions-værdi (kr.)
Akkumuleret seneste meddelelse 433.000   100.368.530,00
16. maj 2022
17. maj 2022
18. maj 2022
19. maj 2022
20. maj 2022
10.000
11.000
9.000
13.000
10.000
232,76
237,75
237,38
232,82
234,20
2.327.600,00
2.615.250,00
2.136.420,00
3.026.660,00
2.342.000,00
I alt uge 20 53.000   12.447.930,00
I alt akkumuleret under
aktietilbagekøbsprogrammet


486.000
 

112.816.460,00

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne Sydbank A/S.
Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer Sydbank i alt 491.691 egne aktier, svarende til 0,84 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
        
Karen Frøsig        Bjarne Larsen
adm. direktør        bankdirektør

Vedhæftet fil