Henter kommentarer

Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram


MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 28. september 2021 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram på maksimalt op til 40.000 stk. egne aktier til en samlet pris på op til 11.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte ”Safe Harbour”-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 18. marts 2022.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 27. december – 30. december 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Total, seneste opgørelse 28.349 204,28 5.791.152
27. december 2021
28. december 2021
29. december 2021
30. december 2021
250
250
250
200
221,00
219,60
217,20
215,75
55.250
54.900
54.300
43.150
Total under tilbagekøbsprogrammet 29.299   5.998.752

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 27. december – 30. december 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 104.299 egne aktier, svarende til 1,34% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer