Henter kommentarer

Analyse: Danske Bank-aktionærer lider stort milliardtab efter ny skandale


Sagen om fejlagtig opkrævning af gæld i Danske Banks inkassoafdeling har fået store konsekvenser for bankens aktionærer. Det viser beregninger Euroinvestor har foretaget på baggrund af data fra finanstjenesten Bloomberg.

Første gang offentligheden og dermed markedet fik kendskabet til Danske Banks problemer i inkassoafdelingen var i artikler skrevet af journalister i et samarbejde mellem TV 2 og Berlingske.

Siden da er sagen vokset i omfang og Danske Bank meddelte i sidste uge, at de sætter opkrævning af gæld i bero hos 17.000 kunder, indtil sagen er fuldt ud belyst. I mellemtiden har aktiemarkedet haft to uger og dermed 10 børsdage til at fordøje endnu en møgsag i landets største bank.

I videoen ses udviklingen i markedsværdien pro anno for bankerne i OMX CPH Banks GI-indekset. Grafikken er lavet via Flourish Studio.

I de 10 dage har de finansielle markeder generelt været præget af uro med en større rotation fra teknologiaktier til value-aktier som den bærende overskrift. Hele markedet har imidlertid sat sig. Danske Bank er dykket 10,52 pct. i denne periode. Siden maj måned har stemningen ellers været gradvis bedre for bankerne og især Danske Bank, der også så ud til at have genvundet en del af den mistede tillid, som banken og aktionærerne har døjet med siden hvidvask-skandalen, der for alvor rullede på markedet i efteråret 2020.

Som Euroinvestor tidligere har beskrevet, er de store udenlandske investorer langsomt begyndt at købe op i Danske Bank igen. Samtidig er banken i stigende grad blevet taget til nåde af analytikerkorpset, der i stigende grad begynder at anbefale deres kunder at købe aktien.

Topchef Chris Vogelzang havde skabt momentum med den store anlagte 2023-plan, der skal gøre Danske Bank markant mere effektiv. Allerede i midten af august begyndte Danske Bank imidlertid at sive igen - og den nedtur har altså fået et ekstra skub af inkasso-skandalen.

Nordiske banker

Den sidste børsdag inden den nye sag blev afsløret var fredag d. 28. august, hvor Danske Bank havde en markedsværdi på 98,3 mia. kr. Fredag d. 11. september nåede markedsværdien ned på 87,9 mia. kr. Et estimat for, hvor meget inkassosagen isoleret set har kostet aktionærerne, kunne derfor være at korrigere nedturen for de store nordiske bankers performance i samme periode. Ifølge Bloomberg Nordic Banks indeks er de nordiske banker faldet 5,4 pct. i perioden.

Foruden Danske Bank indgår også Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB og norske DNB i indekset. Havde Danske Bank fulgt udviklingen i de øvrige nordiske banker i gennemsnit, ville markedsværdien alt andet lige kun været dykket til 93 mia. kr. Men det ekstra dyk i Danske Bank-aktien svarer til yderligere 5,1 mia. kr.

De godt 5 mia. kr. er altså den ekstraregning investorerne i Danske Bank må bøde for den nye skandale. Der skal tages store forbehold for at tolke håndfast på en så relativ kort udvikling på aktiemarkedet. Ikke desto mindre er Danske Bank også den absolut dårligste bankaktie blandt de nordiske konkurrenter set over hele året.

Danske Bank er i 2020 faldet 18,42 pct., mens norkse DNB er faldet 16,6 pct. Korrigeret for nedturen i norske kroner er DNB dog ret beset faldet lidt mere set med danske investorøjne.

Swedbank er eneste blandt de seks nordiske storbanker, der har givet et positivt afkast. Swedbank er steget 6,8 pct. i år.

I Danske Banks egen selvforståelse skal de måles på afkastet i forhold til netop de store nordiske banker og ikke de hjemlige konkurrenter, der både er markant mindre og har en lidt anden forretningsmodel. Hverken Jyske Bank eller Sydbank har større investment banking divisioner, der kan konkurrere med om de store nordiske virksomheder, ligesom de heller ikke driver almindelig bankforretning andre steder end i Danmark.

Imageproblemer koster på kursen

I løbet af de 10 børsdage inkassosagen har rullet er Jyske Bank steget 2,4 pct., mens Sydbank er faldet godt 4 pct.

En række iagttagere har påpeget, at inkassosagen set i lyset af Danske Banks størrelse stort set ingen reel økonomisk betydning har for banken. Banken har af naturlige årsager heller ikke risiko for større milliardbøder fra udlandet i denne omgang.

Nedturen på aktiemarkedet kan muligvis tolkes som endnu et tillidsbrud mellem markedet og Danske Bank samt den store fokus på ESG blandt institutionelle investorer. Imageproblemer og dårlig governance hører herunder og kan give virksomheder en risikopræmie - såkaldt reputationel risk.

Bandt de 27 analytikere fra Danmark og udlandet, der dækker aktie anbefaler 12 køb, 14 anbefaler hold og 4 anbefaler at sælge.

Læs også: Stor børsfusion i støbeskeen

Læs også: Eksperter: Mulighed for dansk eksportsucces trods krise