Henter kommentarer

Her er årets store skuffelser blandt de professionelle investorer


Selvom et usædvanligt børsår endnu ikke er slut, kan vi så småt gøre bogen op hos en række af de mest profilerede kapitalforvaltere. Vi lægger ud med årets store skuffelser.

Med ansvaret for andre menneskers penge er det ikke altid en dans på roser at være professionel porteføljemanager. Men det er nu engang jobbet konstant at blive målt og vejet i forhold til markedet, forventninger og egne målsætninger. Så det gør vi nu. Men først et par indledende manøvrer og forbehold.

Data er hentet er fra finanstjenesterne Morningstar og Bloomberg samt kapitalforvalternes egne oplysninger.

Læs også: Bavarian Nordic-analytiker: Det kan få kolossal betydning - vil sende aktien op

Opgørelsen er på ingen måde udtømmende. Jeg har håndplukket listen dels baseret på, hvilke fonde der i særlig grad ikke har formået at slå deres eget benchmark (det indeks, de selv måler deres performance efter). Et andet kriterium for udvælgelsen er, om de professionelle folk har stillet et konkret afkastmål i udsigt. Og et helt tredje er, om de ganske enkelt bare opererer i en aktieklasse eller med en bestemt investeringsstil, der har haft modvind i 2021.

Læs også: Investeringsbank er ikke i tvivl: Det skal investorer gøre i markedsuroen

Som altid skal lyde en påmindelse om, at historiske afkast på ingen måde altid kan bruges som rettesnor for det fremtidige afkast.

Alle kapitalforvaltere vil også med rette undskylde sig med, at afkastet i en aktivt forvaltet fond skal måles over lang tid. Tidshorisonten vil som minimum altid være tre år.

Forbehold til trods – her er de store skuffelser i 2021:

Cathie Wood – ARK Invest Innovation Fund

Cathie Wood bliver med rette kaldt stjerneinvestor – også i Danmark. Hendes Ark-fonde har skabt en helt ny strategisk retning for investeringer, hvor traditionel værdiansættelse af selskaberne er kastet over bord. Det har derfor intet at gøre med traditionel investering i vækstaktier, som hendes stil ofte kaldes. Cathie Wood søger virksomheder, der forventes at kunne innovere røven ud af på bukserne på eksisterende forretningsmodeller i fremtiden.

Læs også: Tingene har ændret sig fuldstændig - stjerneinvestor kastet ud i blodrød aktiestorm

Flagskibsfonden gav næsten 150 procent til kunderne i 2020. Men i 2021 har markedet været nådesløst overfor innovation og digitalisering. ARK Invest er foreløbig nede med omkring 14 procent i 2021. Retfærdigvis har ARK Invest Innovation Fund samlet leveret 119 procent de seneste knap to år.

Investor Mads Christiansen – New Deal Invest

Mads Christiansen fik sit offentlige gennembrud i Millionærklubben her på Euroinvestor. Han er kendt som en inkarneret techekspert og er vel nok den investor i Danmark, der kommer tættest på Cathie Woods' helt særlige tilgang til aktiemarkedet.

Læs også: Nordea-strateg: Disse tech-aktier ville jeg satse på

I Millionærklubben sidste år opnåede Mads Christiansen et afkast på 266 procent. Og i løbet af 2021 har han taget springet og åbnet for penge udefra, da han er medstifter af kapitalforvalteren New Deal Invest. I den forbindelse blev der givet et klart mål: Fonden skal levere 30 procent i afkast om året i gennemsnit over en årrække. Med andre ord skal der løbes stærkt fremover, da investorerne fortsat har et positivt afkast til gode siden lanceringen. Den senest opgjorte indre værdi er nemlig 94,8 kroner – indre værdi er 100 ved fondens lancering.

Investor Lars Tvede – Atlas Global Macro

Bestsellerforfatter, venture capital investor, serieiværksætter, forretningsmand – Lars Tvede bærer mange titler, når han jævnligt optræder i danske medier. Efter utallige opfordringer gennem årene lukkede også Lars Tvede op for eksterne investorer i sin nyetablerede hedgefond Atlas Global Macro. Også Lars Tvede har bebudet, at afkastet over en lang tidshorisont skal ramme 15-30 procent om året i gennemsnit.

Læs også: Børshus til investorer: Det skal du ikke have for meget af i porteføljen

Seneste opgørelse viser også her et negativt afkast, og Bloomberg opgør afkastet til minus syv procent siden lanceringen i slutningen af maj i år. I samme periode har verdens aktier givet et afkast på 18,3 procent målt på MSCI World-indekset, der her er justeret for dollarens stigning, så det afspejler det reelle afkast for en dansk investor.

I et interview på Euroinvestor i begyndelsen af oktober om den svære start slog Lars Tvede fast, at målsætningen til afkastet på lang sigt er intakt.

»Vi har gradvist positioneret os til en række store strategiske vendinger. Det er nogle vendepunkter, som vil indtræffe over nogle kvartaler og derefter præge markederne i en årrække,« sagde Lars Tvede til Euroinvestor.

René Engell – Falcon Invest

Den lille kapitalforvalter Falcon Invest har leveret flotte afkast i de senere år, hvor markedet har været drevet af momentum. Og momentum er præcis strategien hos Falcon Invest. Groft sagt satser man på, at de sektorer og aktier, der historisk har udvist en stigende tendens, også i fremtiden vil fortsætte med denne tendens.

Læs også: Pensionsgigant advarer mod kæmpe aktiedyk - investorer får ét råd

På det danske aktiemarked har den strategi vist sig at have sine begrænsninger i 2021. Porteføljemanager René Engell, der også har ansvaret i fonden Falcon Danske Aktier Momentum, har leveret et afkast på 10,5 procent i årets løb. Positive afkast er jo ikke at fornægte. Men sammenlignet med fondens eget benchmark er det hele 15 procent mindre. Der skal medvind på alle faktorer, før den performance kan vendes i resten af 2021.

Formuepleje

Den aarhusianske kapitalforvalter Formuepleje har haft imponerende succes med at tiltrække kapital fra private danske investorer. Imponerende, fordi de ikke er en del af en større bank eller grupper af banker, som typisk er afgørende for at tiltrække investorernes penge i stort omfang.

Formueplejes varemærke er gearede investeringer, hvilket skyder afkastet i vejret, når verden går sin vante gang. I de urolige tider har de den stik modsatte effekt. En enkelt fond mistede således 90 procent af værdien under finanskrisen, og den selvsamme fond kom også i store problemer under coronakrisen foråret 2020.

Denne gang er det investeringer i bomsikre dansk realkredit, der volder problemer. Kreditrisikoen er således ikke et issue, men renterisikoen ved investeringer i fastforrentede realkreditobligationer, som er lånefinansieret ved gæld med kort løbetid, har været en skudsikker metode til at miste værdi i 2021. Fonden med navnet Formuepleje Fokus har således tabt over 17 procent af værdien siden årets begyndelse. Mekanikken er simpel – de stigende lange renter er et udtryk for, at obligationernes kurs dykker. Det rammer naturligt alle obligationsinvestorerne.

Læs også: Virus sætter sig i hele Europa - uhyggeligt mønster er tilbage

Læs også: Tror markedet vil blive overrumplet - det vil blive langt kraftigere og hurtigere, end folk tror