Henter kommentarer

Lau Svenssen: Novozymes – mere bæredygtig end grøn


Selskabet er et af Danmarks store håb i erhvervslivet. Dets bidrag til en bedre fremtid består i bæredygtige, biologisk baserede produkter i form af enzymer og plantebeskyttelsesmidler. Kort fortalt gør Novozymes det muligt at udskifte petrokemiske metoder med bæredygtige løsninger. Der spares energi, da de biologiske procesforløb ikke kræver opvarmning, og forurening fra restprodukter minimeres.

Trods en række positive egenskaber skal der kæmpes hårdt salgsmæssigt for at vinde frem. Petrokemi viger tilbage og støtter sig til sine fortrin som kendt teknologi med veletablerede markedspositioner: indarbejdede, hurtige og effektive procesforløb med lav pris for kemikaliet. Generelt er udbredelsen af enzymer foregået uden statsstøtte eller hjælp fra lovregulering med direkte krav om brug eller en tildelt præferencemæssig stilling via indirekte pres (kendes fra CO2). Med kommerciel bæredygtighed i alle produkter som ballast er Novozymes til gengæld sikret mod pludselige afbræk som følge af lovændringer eller andre politiske påfund. Det kan kun gå fremad. Spørgsmålet er tempoet i væksten.

Der er dog en vigtig undtagelse omkring statslig hjælp og fremme i forskellig udformning, nemlig bioetanol. Segmentet Bioenergy er nået op på at udgøre 15-20 pct. af omsætningen. De to afgørende lande er USA og Brasilien. Hvor vidt bioetanol bliver til andet end en påstået grøn løsning af forbigående betydning afhænger af udviklingen og omstillingen til el-biler. Her er der ved at komme skub i udrulningen og udvikling af ny teknologi. Hvis elbiler vinder kapløbet, skal der findes nye former for anvendelse af bioetanol. Fra Novozymes’ side har man ført en balanceret linje og ikke satset massivt på investeringer i kapacitet til at klare en omstilling til bioetanol i stort format. Man fulgte bare med efterspørgslen. Det ser ud til at være klogt ikke at lade sig rive med af begejstring over sine egne evner.

Den nye og brede interesse for bæredygtighed med FN’s verdensmål i centrum kan derfor blive en fantastisk vækst-driver for Novozymes. Uanset det er rygvinden fra den kant endnu ikke taget til i styrke, så det for alvor rykker.

Mat start på 2021

Selskabet kan opfattes som en form for målepind for den globale aktivitet inden for brug af ”bløde råmaterialer”, da de i vid udstrækning kan bearbejdes ved hjælp af enzymer. Det gælder eksempelvis vaskemidler, føde- og drikkevarer og længere nede i varekæden er der anvendelse i landbruget til at forbedre udnyttelsen af foderstoffer.

Den dårlige nyhed er, at afsætningen stagnerer. Der meldes ikke om et ryk opad i økonomisk aktivitet relateret til vores almindelige dagligvareforbrug. Man ser dog tegn på liv, nemlig fremgang for salg til industrikunder inden for føde-/drikkevarer og til behandling af landbrugsafgrøder. Til gengæld er der en stor nedgang for bioetanol.

Vaskemidler er stadigvæk det største segment, og her er der opnået 2 pct. i organisk fremgang. Geografisk rammer bioetanol USA med nedgang. Europa stagnerer. Til gengæld er der opnået flot vækst i Asien, som fortsat kun står for 21 pct. af omsætningen. Med rundt halvdelen af verdens befolkning er det her de store udviklingsmulighederne ligger, men grønne løsninger skal kunne klare sig på pris for at fortrænge billige petrokemikalier i disse lande. No mercy.

Der er også let negative signaler om stigende udgifter til råvarer, men bruttoavancen er flot med 58 pct., så det betyder ikke ret meget. Selskabet har fordel af stordrift i både produktudvikling og den almindelige drift. Der opnås år efter år imponerede forbedringer i effektiviteten på de store produktionsanlæg. Novozymes er biotech i praksis.

Aktien er meget højt prissat

Guidance taler om gradvis genvinding af normal økonomisk udvikling i år i verden, men der tales også om ”supply-chain volatility”. Heldigvis ser det ud til kun at gælde Novozymes’ kunder og rammer ikke selskabets egen produktion, som altså kører uden påvirkning udefra af negative stød. Men ustabilitet må indebære behov for større lagre og besvær med styring af produktionen fremadrettet. Så der må komme afledte udgifter, som trækker indtjeningen lidt nedad.

Indtjeningen viser da også tegn på negativt pres over en bred kam. Rentabiliteten for den investerede kapital vil blive reduceret lidt, men her indgår også påvirkning fra de tilkøbte selskaber inden for mere avancerede fødevareprodukter. Det er langsigtede satsninger foretaget til høje priser, og derfor bliver der en belastning i startfasen omkring afkast og rentabilitet. Novozymes er tilsyneladende blevet inspireret af Chr. Hansen omkring potentialet i nye forbrugsprodukter med gunstig virkning på helbredet og dermed høj pris.

Børsværdien (441) er på 123 mia. kroner. Egenkapitalen er tilsvarende på kun 10,8 mia. kroner. Kurs/indre værdi forholdet derfor er ekstremt med 11,4. P/E (21E) kan skønnes til ca. 36 (441/12). I virkeligheden er P/E dog endnu højere, idet bestyrelsen anvender en stor del af indtjeningen til opkøb af egne aktier. Hvis man anser børskursens prisniveau som højt-meget højt-ekstremt højt, ja, så er der altså udsigt til kurstab fra de fortsatte opkøb af Novozymes’ egne aktier. Dårlig ide. Derved bliver indtjeningen reelt reduceret fra et potentielt kurstab, hvorved P/E faktisk gøres endnu højere. Bestyrelsen udfører en form for tvangsopsparing af aktionærernes penge i denne vare. Problemet med opkøb af egne aktier er, at når man først er begyndt med at æde sig selv op via opkøb af egne aktier, så er det svært at stoppe igen. Omverdenen vil jo opfatte et stop som signal om tvivl på børskursens holdbarhed og intern svaghed i bestyrelsen med svigtende tiltro til fremtiden og egne evner. Man miskrediterer sig selv, og hvem ønsker det?

Konklusionen for Novozymes er desværre klar nok. Trods selskabets fantastiske egenart, har børsmarkedet sluppet forbindelsen til virkeligheden. Bestyrelsen hjælper ovenikøbet til - for aktionærernes regning i form af bevidstløs fortsættelse af opkøb af egne aktier uanset hvor høj aktieprisen end er blevet. Resultatet er endt i en ekstrem opkogt aktieværdi. Nye investorer kan ikke gå ombord med ro i sindet til den pris. For de nuværende aktionærer består spørgsmålet tilsvarende blot i at overveje, hvor langt op de tør være med og så se at få solgt.

Novozymes er desværre symptomatisk for en stor del af de danske C25-kerneaktierne, der handles til særdeles høje aktiekurser. Dermed bliver vurderingen af disse aktier ikke længere en økonomisk opgave. I stedet har det udviklet sig til en regulær kamp - på nerver - investorerne imellem om styrken i deres individuelle risikovilje/mod/dumdristighed. Så længe der er nye aktører klar til at kaste sig med ind i spillet, vil aktien kunne stige yderligere. Modstanden kommer fra folk, som ikke tør være med længere, som omtalt ovenfor, og derfor beslutter sig for at sælge. Når den sidste og absolut modigste aktør har købt aktien til All Time High pris, vil børskursen kollapse. Så var handlingen ikke udtryk for mod men dumdristighed.

Lau Svenssen ejer ikke aktier i Novozymes.

Læs også: Lau Svenssen om Volkswagen: Derfor er aktien interessant for langsigtede investorer

Læs også: Kommentar: Aktierne må forberede sig på flere rentestigninger