Henter kommentarer

Lau Svenssen: Overblik over dagens regnskab fra FLSmidth


 

FLSmidth navigerer igennem besværlige markedsforhold, og lyspunktet er stabilitet inden for serviceopgaver og en stærk økonomisk stilling. Nettogælden er reduceret til 1,6 mia. kroner. Tilgangen af nye ordrer er ramt af udskydelser og udsving, som er svære at vurdere rækkevidden af. Der ser ud til at være tale om forsinkelser pga. usikkerhed, idet især metalpriserne er steget kraftigt og mineselskaberne er allerede ved at geare op for deres investeringsbudgetter. Men det tager tid før store projekter besluttes, og først da kan ordren gå til FLSmidth på det hele eller dele af store udvidelser. Forvirringen bliver ikke mindre af udviklingen inden for cement, hvor der ser ud til at være indtrådt en form for pause, som også omfatter vedligehold og fornyelsesopgaver. De store cementfirmaer er tilbageholdende med planer om udvidelser som følge af CO2 regler og afgifter.

Kvartalets lyspunkt er den første ordre på Carbonfangst i Norge (HeidelbergCement). Der ligger et fantastisk potentiale i dette virkefelt, men det er politisk reguleret. Den hårde kerne af miljøfolk har en bredere dagsorden end klimatruslen, nemlig et opgør med den frie markedsøkonomi. De mener derfor, at det ikke er en løsning at returnere CO2 ned i jorden. Problemet er bare, at det ser ud til at være en effektiv metode, og miljøhysteriet er så opkogt, at alle midler må tages i brug for at redde jordens befolkning - fra at slå sig selv ihjel, påstås det. Cementindustrien udfører kalcinering i roterovnene og er derfor det perfekte sted til opsamling af store mængder i stedet for mange små anlæg placeret ved energiforbrugende anlæg, altså en byttehandel.

Udviklingen i metalpriserne er særdeles lovende, og her er det især kobber som skal benyttes ved en storstilet grøn omstilling. Minebranchen er dog koncentreret om få ledende selskaber, så der kommer næppe en flom af ordrer og dermed overkapacitet. I dette metal står FLSmidth stærkt. Jernmalm er også rykket op i pris med en 4-dobling fra bunden! Her er nye projekter bebudet, men det er meget langstrakte opgaver i Afrika, Sydamerika og Australien, hvor FLSmidth er op imod konkurrence fra en række andre firmaer. Guld er også et godt marked. Man har angiveligt ingen stærke produkttilbud til udvinding af nikkel, lithium og sjældne jordarter, som trækkes med op af boom’et for el-biler.

Læs også: Se listen: Her er verdens største selskaber

Selv om første kvartal skuffede inden for mineraler, så bliver det her fremgangen skal komme. Hvis der virkelig bliver tale om en supercycle for råstoffer i 2020’erne vil det kunne løfte omsætningen op over sidste top ved ca. 25 mia. kroner. I år lyder guidance på 16-17 mia. kroner i omsætning med en overskudsgrad på 6-8 pct. Markant højere omsætning vil kunne øge denne EBIT-margin i de kommende år. Problemet har været gentagne udskydelser og forsinkelser af et forventet opsving for tunge materialer, men sammen med CO2 udfordringen vil denne udskydelse til sidst kunne sætte des mere skub i aktiviteten. Det punkt ser ud til at være nået nu.

FLS søger at udvikle nye bæredygtige løsninger til meget miljøtunge erhverv, og det gælder både energiforbrug og oprensning af vand og slam. Kunderne skal svinge med over i denne satsning i form af ordrer, men det ser faktisk ud til at være på vej i I-landene og vil så blive fulgt op i resten af verden.

Indtjeningen i år vil fortsat være relativ lav. Guidance indikerer et EBIT-resultat på 1,1-1,2 mia. kroner og dermed et nettooverskud på formentlig 750-800 mio. kroner. Indtjening pr. aktie vil så blive på 15-16 kroner. P/E er dermed 16 (253/15,5). Men egenkapitalens forretning vil være lav med kun ca. 9 pct. Opsvinget er slet ikke begyndt

Aktien er for mig at se interessant som et eksempel på virkelig, langsigtet bæredygtig omstilling. Der er endog tale om et udførende ingeniørfirma placeret i front med udvikling og udrulning af nødvendig ny teknologi for at løse opgaven. Jeg anser FLSmidth-aktien som overset af det ellers så grønne publikum på børsen. Den store gevinst kan opnås, når man satser på virkelig omstilling og ikke i at løbe med i de grønne Hurra-papirer sammen med alle de andre ud fra en facitliste. Som investor skal være foran de andre for at tjene penge. Hvis man er bagefter, får man bank.

Lau Svenssen ejer aktier i FLSmidth

Læs også: Lau Svenssen: Nordea genvinder optimismen

Læs også: Bedre end ventet regnskab fra FLSmidth begejstrer aktiemarkedet

Læs også: Simon Richard Nielsen: Den sejlivede myte om bankernes grådige profit