Henter kommentarer

Gennemgang af C25: Lundbeck er uhyre billig - køb når alle andre vil sælge


I denne artikelserie gennemgår Lau Svenssen samtlige 24 selskaber på den danske hovedliste. Lundbeck indgår i listen »Farven Grøn - Køb aktierne«

Selskabet står i skyggen af dansk medicinalindustris absolutte leder, Novo Nordisk. Angiveligt er de to selskaber faktisk ”gode venner”, hvis det udtryk ellers giver nogen mening for to selskaber. Det gælder deres respektive størrelse (NN er 8 gange så stor opgjort i medarbejderantal), profil med livslangt behov for produkterne hos NN i modsætning til i reglen behandlingsforløb hos Lundbeck, produkttype (NN arbejder ud fra naturligt forekommende peptider, mens Lundbeck arbejder med syntetiserede kemiske molekyler) og til slut det centrale punkt for investorer: NN har præsteret næsten konstant overperformance i sin kursudvikling, mens Lundbeck har haft en dårlig performance og endog oplevet store, ofte abrupte kursdyk. Som aktie er Lundbeck dog en mini med kun 31 pct. af aktierne ude i frit flow på markedet, og dermed handles der reelt kun aktier for en samlet værdi på 11 mia. kroner.

Selskabet har altid været afhængig af få centrale produkter. Den nuværende æra startede helt tilbage i 1970’erne med udvikling af Cipramil (depression), men produktet kom først på markedet i starten af 1990’erne. Det blev en fantastisk succes og fulgt op med en videreudvikling, Cipralex. I dag er der fortsat stor aktivitet i dette segment med Brintellix/Trintellix som en ny type.

Læs også: Gennemgang af C25: Bavarian Nordic har gang i et "alt-eller-intet" projekt

Virkefeltet er næste udelukkende psykofarmaka og medicin til brug i centralnervesystemet. Sortimentet er udvidet og blevet spredt på flere produkter. Et tilkøb i USA har givet en udmærket udvikling og udvidelse. Salgsmæssigt har det ført til en stor vægt i USA med egen organisation.

Det svage punkt hos Lundbeck er evnen til produktudvikling. Kravene er blevet særdeles høje, og det indebærer behov for hurtig og bred udrulning af salget, når produktet er godkendt, for at hive pengene hjem igen. Pipeline af nye R&D-projekter har altid været en flaskehals, og det var det allerede i 1990 før godkendelsen af Cipramil. Det er trods alt lykkedes at udvide virksomheden væsentligt i årenes løb, men udfordringen er den samme i dag. Samarbejdsaftaler med andre firmaer er forsøgt for at speede tempoet op og reducere risikoen. Fælles udnyttelse af salgsorganisationerne er nemlig et vigtigt punkt med synergi/stordrift.

Læs også: Gennemgang af C25: Mærsk har vind i ryggen - det skal de udnytte

Afhængigheden af en pipeline med få projekter i ovnen kræver gode nerver, og det har ført til uro i ledelsen flere gange. Tålmodigheden testes med korte mellemrum, og derfor kæmper Lundbeck indædt for at afværge ethvert angreb på deres patenter før tid fra generiske firmaers side.

Stop/Go beskriver forløbet under Kaare Schultz korte opstramning og kovendingen udført af efterfølgeren, den nuværende topchef Deborah Dunsire (tiltrådt september 2018). Efter sparetiden satses der nu på opkøb og ekspansion. Resultaterne af denne linje skal vise sig i de nærmest kommende år. Min vurdering er, at selskabet står over for nogle år med stor fremgang i salget og øget anerkendelse for dets faglige indsats. Virkefeltet er vanskeligt og udgør en af de største udfordringer (sundhedsudgifter) i de moderne samfund med trivselsproblemer, depression/angst, migræne (nyt område), Alzheimer’s, Parkinson’s, epilepsi, skizofreni, bipolar lidelse og en række nyere kendte psykiatriske lidelser/diagnoser (PTSD).

Udfordringen for Lundbeck består i at håndtere udløb af patentbeskyttelse for givtige produkter, hvor man i et vist omfang ikke selv råder over et nyt og bedre alternativ. Samtidig skal andre nye produkter rulles ud af salgsorganisationen.

Læs også: Gennemgang af C25: Danske Banks glanspolerede facade er krakeleret - ingen har lyst til at fejre det med en stor fest

På længere sigt står man over for en anden og større udfordring, som dog samtidig kan ændre hele forretningen i en spændende og positiv retning. Der forskes i bioteknologi, hvorved man vil komme tættere på eller kan ramme de faktiske aktive ingredienser, som påvirker menneskets hjerne. Dette perspektiv vil åbne sig gradvis, men pilen peger i den retning. Ny og bedre medicin kan være på vej i løbet af 10 år med en sådan profil.

Aktiemæssigt er Lundbeck ugleset blandt investorerne, Aktien har budt på mange skuffelser i de 25 år på børsen. Man venter nu på positive resultater af ledelsens ekspansion. Hvis det ikke lykkes i pænt format - eller det hele trækker ud med manglende klarhed - bliver der på ny ballade.

Læs også: Gennemgang af C25: FLSmidth kan til at bidrage stort til den grønne omstilling

Pointen investeringsmæssigt i øjeblikket er imidlertid, at børsværdien (samlet 35 mia. kroner) er blevet uhørt lav. Novo Nordisk koster 40 gange så meget!

Kort sagt kan man købe Lundbeck til gammel pris – meget gammel pris. Det tør jeg godt. Køb når alle de andre vil sælge, og det har de vist efterhånden fået klaret. Så må vinden vende. Hvis alt svigter, må Lundbeck finde ind i en større favn via en fusion eller lade sig opkøbe direkte.

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25 listen: Farven gul første segment - lovende potentiale

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25-listen: Farven rød – overvurderede aktier