Henter kommentarer

Se listen: 50 aktieord, du bør kende


Du behøver ikke at være millionær eller aktiehaj for at begynde at investere.

Det gælder i stedet om at komme i gang, lyder det fra Danske Banks senior investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen

»Investering kan godt virke overvældende, men det gælder bare om at komme i gang. Du behøver ikke at vide alt til at begynde med. Nogle ting skal nok komme hen ad vejen. Det vigtigste er at komme i gang. Jo før du kommer i gang med at investere, jo mere vinder du på rentes rente-effekten,« udtaler han.

Læs også: 7 lette råd: Sådan kommer du i gang med at investere

Han peger her på en række investeringsord, som er værd at kende, når du investerer.

»Når du ved de her ting, så er du bedre rustet til at investere og derfra du altid bygge på,« udtaler han.

 1. Aktie: En andel i et selskab, som kan købes og sælges på en børs eller andre markedspladser. Læs mere her.
 2. Aktiekurs: Prisen på en aktie, som bestemmes af udbud og efterspørgsel på markedet. Læs mere.
 3. Børs: Et organiseret marked for køb og salg af værdipapirer som aktier.
 4. Aktieindeks: En samling af aktier, der beskriver udviklingen for et bestemt marked eller en bestemt del af aktiemarkedet. Læs mere her.

 5. Aktiekursbevægelse: Ændringer i aktiekursen over tid.

  Læs også: Saxo Bank ser stort potentiale i særlig sektor - fremhæver 29 aktier

 6. Børsåbent: Tiderne, hvor aktiemarkederne er åbne for handel.

 7. Aktieposition: Antallet af aktier som en investor ejer i et bestemt selskab.

 8. Markedsværdi: Et selskabs samlede værdi på børsen – baseret på aktiekursen og antallet af udestående aktier.

 9. Sektor: En kategori, der beskriver det område, som et selskab opererer indenfor, eksempelvis teknologi, sundhedsvæsen eller energi. Læs mere her.

 10. C25-indekset: C25-indekst er vigtigste danske aktieindeks, der indeholder de 25 mest handlede danske aktier. Se C25-indekset her.

  Læs også: Danske Bank: Den gode portefølje

 11. S&P 500: Verdens vigtigste aktieindeks, der omfatter de 500 mest toneangivende amerikanske aktier. Se S&P 500-aktierne her.

 12. MSCI World: Et aktieindeks bestående af store internationale selskaber, der tilsammen afspejler udviklingen på det globale aktiemarked.

 13. Aktiefond: En type investeringsfond, som investerer i aktier fra flere forskellige virksomheder.

 14. Indeksfonde: En fond, der følger et aktieindeks. En indeksfond er udstedt af en investeringsforening. Det er stort set det samme som en ETF.

 15. ETF: Som en indeksfond, der følger et aktieindeks. En ETF er udstedt af en indeksudbyder. En gruppe af aktier, der kan købes og sælges som én aktie. Læs mere her.

 16. Handelsomkostninger: Gebyrer (kurtage) og provisioner, der optræder ved køb og salg af værdipapirer.

 17. Aktiehandel: Koster dig kurtage samt et opbevaringsgebyr for at få opbevaret aktierne. Det samme gør indeksfonde og ETF'er. Køb af investeringsfonde koster dig kurtage, opbevaringsgebyr og administrationsgebyr.
 18. Børsnotering: Når en virksomhed sætter sine aktier til salg på børsen. Det kaldes også for en IPO (Initial Public Offering).

 19. Fondsbørsmeddelelse: Nyheder, der ventes at have effekt på selskabets værdiansættelse, sendes ud via børsmeddelelse, så de er tilgængelige for alle på samme tid.
 20. Indtjening: Et selskabs overskud eller overskud efter skat i en given periode.

 21. P/E-tallet: Forholdet mellem aktiekursen og virksomhedens indtjening per aktie. Det kaldes også Price-to-earnings ratio. Læs mere her.
 22. Kurs/indre værdi: Et nøgletal, der holder et selskabs markedsværdi op imod med egenkapitalen. Det kaldes også price-to-book ratio eller P/B ratio.

 23. EPS: Et mål for, hvor meget penge virksomheden tjener per aktie. Det står for earnings per share, dvs. indtjening per aktie.

 24. Udbytte: En del af virksomhedens overskud, som udbetales til ejernes, dvs. aktionærerne. Læs mere her.

 25. Udbytteprocent: Forholdet mellem udbytte og aktiekurs angivet i procent.

 26. Diversificering: At sprede risikoen ved at investere i flere forskellige virksomheder eller sektorer.
 27. Vækstaktie: En aktie i et selskab, som ventes at have en høj indtjening i fremtiden, men som måske ikke har det i øjeblikket. De har ofte høj vækst i omsætningen. Læs mere her.
 28. Value-aktie: En aktie i et selskab, der er billigere prisfastsat end sammenlignelige aktier og i forhold til selskabets bagvedliggende værdier. Læs mere her.

 29. Blue chip-aktier: Et veletableret selskab med stor markedsværdi og høj kreditværdighed. De leverer generelt produkter og ydelser af høj kvalitet og formodedes at klare sig bedre under en økonomisk nedtur

  Læs også: Storbank hæver kursmål på dansk aktie: Ser kurspotentiale på 60 pct.
 30. Værdiansættelse: Vurdering af værdien af en aktie eller et selskab baseret på forskellige faktorer som indtjening, vækstudsigter og konkurrence. Læs mere her.

 31. Fundamental analyse: Analyse af virksomhedens økonomiske situation, inklusiv indtjening, gæld og udviklingsudsigter.

 32. Teknisk analyse: Analyse af aktiekursbevægelser for at identificere trends og mønstre. Læs mere her.

 33. Sektorrotation: Ændringer i investeringsstrategien, der fokuserer på at investere i de sektorer, der præsterer bedst. Sektorer vil bla blive forskellig påvirket af udvikling i renter hvilket kan førere omlægning/ rotaion mellem sektorer

 34. Korrektion: Et fald i en aktie eller aktieindeks på 10 pct.

 35. Bear marked: Et fald fra den seneste kurstop på mindst 20 pct. Læs mere her.

 36. Bull marked: En stigning fra de seneste kurs-lavpunkt på 20 pct. Læs mere her.

 37. Udvandet: Når din ejerandel i et selskab bliver mindre.
 38. Markedsordre: En instruktion til mægleren om at købe eller sælge en aktie øjeblikkeligt til den bedst tilgængelige pris.
 39. Stop-loss ordre: En instruktion til mægleren om at sælge en aktie, hvis den falder til en bestemt pris.

 40. Limitordrer: En ordre, hvor du har angivet en minimumkurs, som du vil sælge en aktie til. Det kan også være en maksimumkurs, som du vil købe aktien til.

 41. Marginhandel: At låne penge fra en mægler for at købe aktier.
 42. Shorte: Et spekulativt sats på, at en aktie vil falde i værdi. Læs mere her.

 43. Aktielån: At låne en aktie fra en investor med håb om at købe den billigere tilbage  senere

 44. Market Maker: En mægler, der er ansvarlig for at skabe likviditet og opretholde markedet for en bestemt aktie.

 45. Volatilitet: Grad af bevægelse i aktiekursen over tid.

 46. Beta: En måling af en akties volatilitet (udsving) sammenlignet med det overordnede marked.

 47. Likviditet: Grad af lethed eller vanskelighed ved at købe eller sælge en aktie uden at påvirke prisen væsentligt.

 48. Omsat volumen: Antallet af aktier, der blev købt og solgt i en given periode.

 49. Omsat værdi: Den samlede værdi af alle aktier, der blev købt og solgt i en given periode.

 50. Insiderhandel: Ulovlig brug af information fra virksomheden til at købe eller sælge aktier. Læs mere her.